Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2007

Ultramodern medicinteknik manipulerar urgammalt immunsystem

Vi utsätts dagligen för yttre hot i form av bakterier och virus, men är skyddade från majoriteten av dem genom vårt immunsystem. Komplementsystemet är en del av vårt immunförsvar. Fredrik Bexborn vid Högskolan i Kalmar har studerat komplementsystemet och vilka oönskade reaktioner som sker när blod kommer i kontakt med främmande materialoch hur de kan dämpas. Detta kan ge en vägledning vid till exempel implantatinsättningar och användning av dialysapparater.

Immunsystemet är en samling proteiner och celler som har till uppgift att känna igen och oskadliggöra främmande celler och ämnen som tar sig in i våra kroppar. Komplementsystemet som är en del av vårt immunförsvar består av ett trettiotal proteiner som finns i blodet. Som namnet antyder har denna del som funktion att vara ett “komplement” till resten av immunförsvaret. Oftast är komplementsystemet den första reaktionen mot främmande ämnen och celler, och när det aktiveras startas en kaskad av effekter som dels oskadliggör inkräktaren och dels aktiverar immunceller i närheten.

– Komplementsystemet är alltså av godo vid bakteriebekämpning, men det kan även hända att aktiveringen sker okontrollerat, vilket kan orsaka inflammation och vävnadsskador i kroppen, säger Fredrik Bexborn.

En sådan oönskad reaktion kan exempelvis ske vid kontakt med biomaterial, det vill säga material som kommer i kontakt med kroppens vävnader, oftast blod. Det kan handla om implantat som pacemakers, slangar i hjärt-lungmaskiner och dialysapparater. Det är önskvärt att dessa material är så icke-reaktiva mot kroppen som möjligt, men det händer ofta att bland annat komplementsystemet reagerar vid kontakt med dem.

Om man vill undersöka komplementreaktioner i blod, användas antikoagulanter för att blodet inte ska levra sig och bilda proppar. Heparin hämmar proppbildning, men påverkar också komplementsystemet. Därför har Fredrik Bexborn kartlagt effekterna av hirudin, en annan antikoagulant som inte stör komplement.

Han har även tagit fram nya metoder för att göra biomaterial mera komplementvänliga. Detta har han gjort genom att binda proteiner som utnyttjar kroppens egna regleringsmekanismer till ytorna. Dessa studier har, tillsammans med resten av arbetet, gett nya insikter och möjligheter att studera komplement på flera olika nivåer.

Avhandlingen heter “Molecular, Whole Blood, and Applied Studies of the Complement System”. Disputationen äger rum fredagen den 14 december kl 09.15, sal 2007, Västergård, Smålandsgatan 26, Kalmar. Opponent är professor Diana Karpman, Lunds universitet.

Kontaktinformation
Fredrik Bexborn
tel: 0480-44 62 37
mobil: 073-34448875
e-post: fredrik.bexborn@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera