Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 december 2007

Specialpedagogiken utmanar underordning och skapar motkraft

Förskole- och fritidspedagogiken berikar specialpedagogiken genom att problematisera utbildningssystemets dolda kulturöverföring och ideologin om en förskola och skola för alla. Det visar Eva Siljehag vid Lärarhögskolan i Stockholm i en doktorsavhandling som hon lägger fram vid Stockholms universitet. I avhandlingen försöker hon beskriva, förklara och förstå vad det är som driver utvecklingen av specialpedagogiken som disciplin.

– I avhandlingen har en grupp bestående av tolv förskollärare, en fritidspedagog och en forskarstuderande utifrån en deltagarorienterad forskningsansats granskat sin specialpedagogiska yrkesutövning, säger Eva Siljehag. Gruppen formulerade ett yrkesuppdrag som innebar arbete med kartläggningar, handledning, samtal, utredningar, analys- och uppföljningsarbete. Den samlade kvalifikationen beskrev också ett medvetet processarbete att bygga upp relationer, sammanhang och en kritisk granskning såväl inom som utanför de institutioner som gruppen representerar.

I en samhällskritisk analys söks förklaringar och förståelse till de tre teman som gruppen gemensamt arbetat fram. Dessa tre teman är: syn på kunskap, människa och samhälle, specialpedagogik som organisation, verksamhet och innehåll samt temat kön.

– Avhandlingens analys visar att igenkännande föregår erkännande. Det innebär att barns och elevers igenkännande av sin verklighet utgör en primär kunskapskälla för pedagogiska arbetslag och utrednings- och bedömningsarbeten. Igenkännandet utgör därmed en etisk rättighet och en motkraft till den ökade bedömningskontroll som växer fram inom utredningsarbeten, utökat betygssystem och krav på centralt formulerade kriterier, säger Eva Siljehag.

Disputationen äger rum den 15 december, kl 10.00, Dahlströmsalen, Lärarhögskolan, hus D, Rålambsvägen 26 D, Stockholm. Opponent är professor Dennis Beach, Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås.

Avhandlingens namn
Igenkännande och motkraft: Förskole- och fritidspedagogikens betydelse för specialpedagogiken – En deltagarorienterad studie (Recognition and Counter power).

Kontaktinformation
För ytterligare information
Eva Siljehag, Institutionen för individ, omvärld och lärande, Lärarhögskolan i Stockholm, tfn 070-695 23 26, e-post: eva.siljehag@lhs.se.

För bild
08-16 40 90 eller press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera