Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2007

Svenskar mest vetenskapsintresserade i EU

Skillnaderna är stora inom EU vad gäller intresset för vetenskap i media. Det visar en ny undersökning om vetenskapsjournalistik som presenterades vid EUs First European Forum on Science Journalism i Barcelona. Hela 80 procent av svenskarna intresserar sig för forskningsnyheter, mot t ex 24 procent i invånarna Bulgarien.Svenskarna toppar alltså listan över vetenskapsintresset, tätt följda av Danmark, Frankrike och Luxemburg. I “botten” återfinns Tjeckien, Rumänien och Bulgarien. Studien pekar på stora skillnader, både i hur allmänt vetenskapsintresserad man är i olika länder och vilka ämnen som intresserar. I de gamla EU-länderna betraktas medicin, miljö och energifrågorna som viktiga, medan befolkningen i de nya medlemsstaterna har ett större intresse för rymden och informationsteknik.- Forskningen spelar en stor roll för vårt vardagsliv, kommenterar forskningskommissionär Janez Potoènik resultaten. Det är viktigt att medborgarna har en dialog med forskarna och media fyller en viktig funktion i förmedlingen av forskningsresultat.Mer än 50 procent av de tillfrågade européerna var nöjda eller mycket nöjda med vetenskapsbevakningen i media, medan en fjärdedel uttryckte sitt missnöje. Informationen är både pålitlig tyckte en majoritet (65 procent), objektiv (63), användbar (60) och varierad (57) var andra positiva omdömen. Samtidigt klagade en del på begripligheten; 49 procent menar att vetenskapsnyheter är komplicerade.TV som medium hamnade högt både som det mest populära (för 60 procent) och som det mest pålitliga mediet (47). Sammanfattningsvis tar närmare varannan EU-medborgare del av vetenskapsrapporteringen i dagstidningar och magasin. Vid konferensen presenterades samtidigt studier av relationerna mellan forskare och journalister som visade att de flesta forskare är nöjda med hur forskningen återges av media. En majoritet i forskarvärlden skriver också under på behovet av ökad öppenhet mot media. Samma typ av undersökning bland journalister resulterar i en önskelista på att forskarna ska vara tillgängliga, förstå medias arbetsvillkor och leverera begriplig information om forskningsresultat.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera