Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2007

Kliniska studier inleds för ny allergidiagnostik

Det råder idag brist på enkla och lindriga diagnosmetoder för allergier, vilket leder till att behandlingen ofta blir oprecis. Forskare vid Uppsala universitet har tagit fram en betydligt träffsäkrare metod och nu påbörjas kliniska studier.

Tio miljoner kronor satsar Vinnova på ett projekt som ska utveckla metoder för diagnostik av inflammationer i luftvägar och tarmar. Projektet är ett samarbete med företagen Phadia, Aerocrine och Alimenta Diagnostics och i gruppen ingår bland annat professor Per Venge, som forskar om inflammationer.

– Vi har tagit fram en unik metod för att bättre kunna karaktärisera allergiska reaktioner. Nu har vi fått finansiella medel för att gå vidare till kliniska studier. Om de visar sig vara värdefulla så består företagens intresse i att i förlängningen kommersialisera metoderna, säger han.

När en patient fått en allergisk reaktion finns idag rätt klumpiga metoder för att bestämma grad och typ av reaktion. Bland annat används bronkoskopi, som betyder att man för ner en rörkikare i luftvägarna. Bristen på enkla och lindriga diagnosmetoder gör att behandlingen ofta blir schablonmässig. Bland annat ger man ofta läkemedel som kortison till patienten. Men nya resultat visar att olika celler reagerar väldigt olika på kortison, vilket gör behandlingen oprecis. Dessutom kan kortison ge kraftiga biverkningar.

– Om vi kan karaktärisera patienten bättre, kan läkemedelsbehandlingen bli mer träffsäker och på en bättre nivå. Våra analysmetoder går ut på att kunna beskriva reaktionen genom att undersöka kroppsvätskor och styra behandlingsmängden efter det, säger Per Venge.

Anslaget är av flera projekt vid Uppsala universitet som nyligen fått stöd av VINNOVA. Läs mer: http://www.uu.se/aktuellt/nyhet.php?id=269&typ=artikel

Kontaktinformation
Per Venge kan kontaktas på: Per.Venge@akademiska.se, tel: 018-611 42 46, mobil: 0705-34 96 46

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera