Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 december 2007

Forum för miljöforskning om Vatten Pressinbjudan från Formas, MISTRA och Naturvårdsverket

Under en och en halv dag samlas hela vatten-Sverige för att diskutera hur forskare tillsammans med politiker och praktiker gemensamt kan utveckla vattenarbetet utifrån EG:s direktiv och svenska förutsättningar. Hur kan vi tillsammans skapa det bästa av våra vatten på alla nivåer?

Några av de frågor som ska klargöras och diskuteras är vad regeringen vill med sin havs- och vattenpolitik, vad som händer i vattendistrikten, huruvida politiken och vattenarbetet är förenliga, hur vi kan länka ihop land och hav och olika beslut, om övergödningen bara är av ondo samt om vi kan klimatanpassa VA-systemen.

På plats finns hela vatten-Sverige – från politiker och forskare till genomförare i län och kommuner. Dag ett handlar om vattenpolitik och avslutas med en paneldebatt. Dag två har fokus på forskning med bland annat parallella arbetsseminarier om hav, kust, sjöar och vattendrag, grundvatten, urbana vattenfrågor, regionala
åtgärdsprogram, kemikalier och samhällsplanering. Sista dagen inleds med teater med Helge Skoog och Peder Falk som improviserar på temat “40 år med miljöforskning”.

Missa inte möjligheten att träffa alla inblandade i Sveriges vattenarbete vid ett och samma tillfälle! Forum för miljöforskning äger rum 6-7 februari 2008.

Se hela programmet på www.naturvardsverket.se/forumforskning08

Kontaktinformation
För anmälan kontakta:
Emilie von Essen, eve@formas.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera