Tema

Amfibiefarkost för pendlare sparar tid och miljö

Med en amfibiefarkost som studenter på KTH tar fram ska pendlare i Stockholm kunna spara mycket tid och dessutom skona miljön. Farkosten Gena drivs av elmotorer och tar sig fram genaste vägen över land och vatten. För att klara samma färd landvägen lika snabbt krävs i vissa fall att man kör 130 km/h.

– Genom att använda Gena i stället för bil kommer en pendlare att spara upp till 2 timmars restid varje dag jämfört med att köa sig genom stan. Samtidigt är Gena en klimatsmart lösning på Stockholms trafikproblem, säger Robert Fedor, en av studenterna i projektet.

Gena är en miljövänlig, enkel och bekväm amfibiefarkost som är avsedd för pendling i stadstrafik och skärgårdsvatten. Farkosten, som utvecklas av studenter från KTH och Konstfack i Stockholm, har rum för en förare och en passagerare upp till 15 års ålder.

Miljöaspekten genomsyrar farkosten som är utvecklad för att drivas helt med eldrift. På land handlar det om två elmotorer på vardera 1,6 kW och i vatten drivs den med hjälp av en eldriven båtmotor på 2 kW. Elmotorerna gör också farkosten mycket mer tystgående än andra fordon – positivt för både förare och omgivning.

Den stora tidsbesparingen är möjlig eftersom Gena alltid kan ta kortaste vägen genom att färdas över både land och vatten. Amfibiefarkosten löser därigenom problemet med det begränsade antal knutpunkter som broarna mellan Stockholms öar utgör för trafiken. Något som i dag leder till långa omvägar och restider med stora utsläpp av växthusgaser som följd.

Gena är 3 meter lång och byggd på katamaranskrov som gör den stabil och lätt att driva fram i vatten. Det ger ett avsevärt lägre effektbehov och skonar därför miljön. Katamaranskrovet gör också att farkosten kan köras i högre hastighet än med konventionella skrov. För att minska effektbehovet ytterligare byggs farkosten i kolfiber.

Den första idén till farkosten togs fram tillsammans med studenter från Konstfack, och planer finns på vidare samarbete under våren. Under hösten 2007 utvecklar de 19 KTH-studenterna i projektet en teknisk design av farkosten genom analyser och utvärderingar av olika tekniska lösningar.

– Under våren 2008 ska vi konstruera en prototyp. Planen är att vi i slutet av vårterminen ska ha en färdig och fungerande demonstrator att visa upp. Vi hoppas även kunna presentera vårt koncept och visa upp en modell under båtmässan våren 2008, säger Robert Fedor.

Läs mer på http://www.gena.nu

Pressbild
Illustration av Genas planerade utformning, http://www.kth.se/dokument/aktuellt/press/aquar.jpg

Kontaktinformation
Kontakt
Robert Fedor, 070-777 97 57, robfed74@kth.se
Mårten Nilsson, 073-349 60 57, martenni@kth.se

Amfibiefarkost för pendlare sparar tid och miljö

 lästid ~ 2 min