Artikel från Forte
7 december 2007

Fyra journalister får stipendium

Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS, delar för 2008 ut en stipendiesumma på 30.000 kronor vardera till fyra journalister som vill fördjupa sig i forskningsprojekt inom områdena socialvetenskap och arbetsliv.

Följande journalister har tilldelats stipendium:

Adolfo Diaz, frilansjournalist, ska följa forskning vid Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet, Socialmedicinska enheten, om skillnad i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper.

Karin Lindgren Strömbäck, frilansjournalist, tänker fördjupa sig i forskning vid Socialhögskolan, Stockholms universitet. Forskningen gäller hur förändringarna av äldreomsorgen i Sverige påverkar livet för äldre, deras anhöriga och vårdpersonalen.

Karin Wickström, journalist vid Sveriges Radio, ska studera projektet om långtidssjukskrivna patienter och deras diagnoser vid Karolinska institutet, Diagnostiskt centrum.

Krister Zeidler, frilansjournalist, planerar följa en forskargrupp inom området arbetsorganisation och hur oreglerade arbetsvillkor inverkar på människors hälsa. Projektet drivs vid Uppsala universitet, Sociologiska institutionen.

Kontaktperson:
Annie Rosell
Tfn 08-775 40 96
annie.rosell@fas.se


Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS är en statlig myndighet
som initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja
människors arbetsliv, hälsa och välfärd. ______________________________________________________
Annie Rosell, pressansvarig, tfn 08-775 40 96, annie.rosell@fas.se
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS.
Postadress: box 2220, 103 15 Stockholm.
Tfn vx: 08-775 40 70, e-post: fas@fas.se – www.fas.se – org.nr: 202100-5240

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera