Artikel från Uppsala universitet
6 december 2007

Sammanhållning stark i konservativ kristen minoritet

Gemensamma intressen och samlade ansträngningar, men också tolerans mot olikheter, är viktigt för sammanhållningen bland de konservativa mennoniterna i Bolivia. Det visar Anna Sofia Hedberg i sin avhandling i kulturantropologi som hon lägger fram vid Uppsala universitet den 8 december.

I östra Bolivia kan man träffa på en grupp enhetligt klädda personer, uppenbarligen av europeisk bakgrund, som skiljer sig från mängden. Männens overaller och panamahattar, och kvinnornas långa småblommiga klänningar och bredbrättade vita hattar, vittnar om att dessa är Altkolonisten, gammalkoloni-mennoniter, en konservativ kristen minoritet. De talar en lågtysk dialekt, ryktet säger att de inte vill ha med utomstående att göra och de har bott i avsides kolonier på den bolivianska landsbygden sedan början av 1950-talet.

Anna Sofia Hedbergs avhandling, som också beskriver de bolivianska mennoniternas livssituation, bygger på flera fältarbeten bland invånarna i en sådan koloni. Hon fokuserar på frågan om vad det är som för människorna samman och vad det är som håller dem samman. Genom att bibehålla ett specifikt sätt att leva värjer sig denna grupp mot modernitet och inflytande utifrån. Och genom att i möjligaste mån isolera sig från världen och hålla samman, strävar de efter att nå kollektiv frälsning, i termer av evigt liv i himlen. Sådan avskildhet förutsätter emellertid tydliga gränser.

– Studien visar inte bara hur sociala gränser skapas och kontrolleras, utan även hur de kan förhandlas och i viss mån överträdas samt användas för att stärka gruppens andliga strävan, säger Anna Sofia Hedberg.

Hon utgår från antagandet att en kommunitet består av en grupp människor som delar ett gemensamt intresse – i det här fallet kollektiv frälsning. Hon betonar också betydelsen av den gemensamma viljan och det delade ansvaret för att bevaka och värna detta intresse. Flera teman diskuteras i avhandlingen, till exempel religionens inflytande på likformighet respektive oregelbundenhet, diskrepansen mellan etik och praktik, samt hur regelbrott kan ses som en form av bekräftande av reglerna.

Genom att beskriva hur och varför människor väljer att stanna i kolonin och bibehålla ett visst sätt att leva, lyfter avhandlingen fram det allmänmänskliga behovet av tillhörighet och mening i livet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anna Sofia Hedberg på 070-938 13 38 eller anna.sofia.hedberg@antro.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera