Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2007

Nya läkemedel kan göra schizofrena sociala igen

Råttor som uppvisar schizofrena drag blir sociala igen när de behandlas med två nya potentiella läkemedel. Dessa medel tycks ha unika effekter på signaleringen med dopamin. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Schizofreni är en svår psykiatrisk sjukdom som bland annat kan ge hallucinationer och vanföreställningar . Problem med social förmåga, initiativlöshet, utslätat känsloliv och svårighet att uppleva njutning är också vanligt.
– Den behandling som finns för patienter med schizofreni lindrar nästan inte alls den sociala funktionsnedsättningen. Om patienterna ska kunna leva ett fullgott liv måste vi hitta nya läkemedel, säger farmakologen Johan Rung som studerat de två läkemedelskandidaterna OSU6162 och ACR16.

I studierna fick råttor en typ av drog som är känd för att försätta människor i ett schizofrenliknande tillstånd och som minskade råttornas sociala beteende. När råttorna fick de två läkemedelskandidaterna fick de tillbaka sitt normala sociala beteende.
– Det tyder på att de två läkemedlen kan lindra schizofrenas bristande förmåga till socialt umgänge och dessutom ha positiva effekter på en rad andra symtom som anses orsakas av samma bakomliggande mekanismer, säger Johan Rung.

Till skillnad från andra läkemedel som endast minskar dopaminsignaleringen i hjärnan tycks de två nya substanserna både kunna minska och förstärka signaleringen beroende på omständigheterna.
– Det är en egenskap som kan vara särskilt gynnsam vid behandling mot schizofreni. Olika grupper av symtom kan kopplas antingen till förhöjd eller till underaktiv signalering med dopamin i olika delar av hjärnan, säger Johan Rung.

Det återstår ytterligare några års forskning innan läkare kan skriva ut de nya substanserna som läkemedel till sina patienter. ACR16 har nyligen börjat testas på patienter av ett internationellt läkemedelsföretag. Även OSU6162 har testats på ett litet antal schizofrena patienter med lovande resultat.

FAKTA SCHIZOFRENI
Schizofreni är en psykiatrisk sjukdom som drabbar en procent av alla människor. Det finns inget botemedel, men de psykotiska symtomen kan behandlas med psykofarmaka. Insjuknandet sker oftast i tjugoårsåldern. Sjukdomen är ofta kronisk och de flesta kommer aldrig tillbaka till vare sig skola eller arbete.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering
Avhandlingens titel: Dopaminergic stabilizers for the treatment of schizophrenia; rat studies focusing on negative symptoms and mechanisms of action

Avhandlingen försvaras onsdagen den 12 december, klockan 09.00, hörsal Karl Isaksson, Medicinaregatan 16, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Johan Rung, farmakolog, telefon: 031-786 33 28, 070-350 30 58, e-post: johan.rung@psychiat.gu.se

Handledare:
Docent Maria Carlsson, telefon: 031-786 33 28, e-post: maria.carlsson@psychiat.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera