Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 december 2007

Klimatsmarta resor i företag sparar miljoner

Företag med många anställda som reser mycket kan spara miljoner på ett effektivt resande. Samtidigt halverar de sina utsläpp av växthusgaser – ett måste för att vi på sikt ska slippa för stora begränsningar på vår rörlighet inom ramen för framtida miljökrav. Markus Robèrt på KTH har tagit fram en modell som visar företagen på lönsamheten med nya hållbara persontransporter och IT-kommunikationer.

Med beslutsunderlag som tydligt presenterar de utsläppsmässiga och ekonomiska effekterna av en viss insats kan man på sikt förvandla dagens många gånger ostrategiska planering för resorna i stora företag till hållbara lösningar. Det menar Markus Robèrt, som fredagen 7 december försvarar sin avhandling på KTH.

– Men då måste problemet rättas till i tid och viktiga aktörer som personalintensiva företag måste lära sig att hitta lönsamhet i ett mer effektivt resande, säger han.

Markus Robèrt har utvecklat en modell som ett stöd för företagen, där deras klimatmål omvandlas till tänkbara förändringar av personalens tjänsteresor och resor till och från arbetet. Hans forskning innehåller ett stort analysarbete som har gjorts på 10 000 anställda från en rad stora företag i Stockholmsregionen.

– För att förvissa oss om att tänkta åtgärder är ekonomiskt genomförbara och har personalens stöd, har vi analyserat kostnader och vinster för olika lösningar och genomfört statistiska modelleringar av de anställdas åsikter om lösningarna, säger han.

Transportsektorn i Sverige saknar ett samlat grepp för att möta framtidens krav på minskade utsläpp och energieffektiva lösningar, vilket kommer att leda till nödlösningar och dyrbara halsöverhuvud-lösningar längre fram. Men den här situationen skapar inte bara bekymmer, menar Markus Robèrt.

– Den innebär också stora möjligheter om svenska företag drar nytta av situationen genom att ligga steget före i ett internationellt perspektiv. Det ger dem möjlighet att skapa konkurrensfördelar när priserna stiger, samtidigt som de kan utgöra goda exempel på hur energihantering kan optimeras när efterfrågan på lösningar blir akut globalt.

Stora personalintensiva företag har en nyckelroll i energiomställningen eftersom deras resepolicies påverkar en stor grupp människor. Samtidigt är de stora nog för att föra en dialog med trafikhuvudmän som kommuner och myndigheter för att skapa bättre förutsättningar för en mer marknadsanpassad trafikplanering med ett mer effektivt resande på företaget.

Inte bara företagen har stora pengar att tjäna på nya trafiklösningar. Att minska trafikvolymerna innebär också stora samhällsekonomiska vinster. I en framtidsstudie om Stockholms län för år 2030 visar ett exempel att 10 procent trafikreduktion skulle motsvara en besparing på 1,7 miljarder kronor årligen genom minskade kostnader för utsläpp och olyckor och genom tidsvinster.

Avhandlingens titel: Mobility Management and Climate Change Policies

Tid: fredag 7 december, kl. 9.30
Plats: sal V1, Teknikringen 76, 1tr, KTH

Kontaktinformation
Kontakt
Markus Robèrt, 0707-67 12 41, markus@infra.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera