Tema

Etablerade företag står för industriell förnyelse

Forskning på KTH kring strategiska vägval i små och medelstora tillverkande företag visar att etablerade företag är förändringsbenägna och entreprenöriella, i betydelsen att de aktivt fortsätter skapa nya affärsområden. Ett resultat som ruckar på synen att nystartade företag är de som står för industriell förnyelse och tillväxt.

Förmågan att anpassa sig till förändrade marknadsförutsättningar är avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt på lång sikt. Kent Thorén på KTH har tittat närmare på de strategiska problem små och medelstora företag ställs inför, vilka affärsutvecklingssatsningar man väljer för att lösa dem och konsekvenser av dessa val. Fredag 7 december försvarar han sin avhandling på KTH.

Avhandlingen utmanar en mängd föreställningar inom entreprenörskapsteori. Den visar att affärsutveckling och entreprenörskap hänger ihop på ett tydligare sätt än man tidigare sett. Diskussionen om entreprenörskap fokuseras ofta till nystartade företag men Kent Thorén menar att det ger en skev bild.

– I de sektorer jag har undersökt, bland annat elektronikindustri och maskinindustri, står de etablerade företagen för mer än trettio gånger så många entreprenöriella satsningar som de nystartade företagen. Eftersom de etablerade företagens utveckling är mycket viktig för den ekonomiska tillväxten är det betydelsefullt att viljan att satsa nytt är så stor hos dessa företag, säger han.

Satsningarna kan handla om nya produkter eller produktgrupper, eller att ta sig in på nya kundsegment och skapa affärer där. Mindre uppgraderingar eller produktförändringar räknas dock inte som entreprenöriella satsningar i studien, inte heller joint ventures eller förvärv av verksamheter. Motiven och målen för nysatsningarna varierar.

– Defensiva satsningar som ett företag gör när de till exempel vill undvika att förlora marknadsandel till konkurrenter innehåller ofta en strävan efter ny kunskap. Offensiva satsningar, där man satsar målinriktat och aggressivt, verkar å andra sidan göras av företag som vill komma ifatt ledarna i branschen och få en bättre position, konstaterar Kent Thorén

Avhandlingen innefattar även en undersökning av hur olika faktorer i företagen påverkar utfallet av de satsningar som görs. Faktorer som erfarenhet och ovisshet om marknaden har viss påverkan på utfallet, medan kostnader för forskning och utveckling, branschtillhörighet och organisationsstorlek saknar betydelse.

Avhandlingens titel: Corporate Entrepreneurship as a Business Development Strategy

Tid: fredag 7 december kl 10.00
Plats: sal F1, Lindstedtsvägen 22, KTH Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt
Kent Thorén, 0709-816746, kent.thoren@indek.kth.se

Etablerade företag står för industriell förnyelse

 lästid ~ 2 min