Tema

Yrsel ett stort problem för många

När omgivningen plötsligt börjar snurra är det svårt att fungera normalt. En ny avhandling från Karolinska Institutet visar att yrsel är ett vanligt och handikappande hälsoproblem.

Yrsel är en sorts balansstörning som ger en känsla av att personen själv eller omgivningen rör sig på ett onormalt sätt. Trots att yrsel är en vanlig anledning till läkarbesök går det i många fall inte att komma åt orsaken till problemen. Det saknas också kunskap om hur patienterna upplever sina problem vilket gör det svårare att erbjuda vård som skulle kunna lindra symtomen.

Forskaren Barbro Mendel visar nu i sin doktorsavhandling att nästan var tredje kvinna och var sjunde man i yrkesverksam ålder lider av yrsel. Störst är problemet bland äldre människor där mer än var tredje person angav att de har yrsel och balansproblem

I avhandlingen presenteras också intervjustudier som visar att yrsel försämrar livskvaliteten kraftigt. Några av de vanligaste symtomen är en känsla av att omvärlden eller personen roterar samt känslor av vimmelkantighet, svimfärdighet och ostadighet. Nästan alla patienter som ingick i studien angav att oberoende av vad de håller på med så måste detta upphöra när yrseln kommer.

– Det problem som patienterna upplever som störst är att yrseln får dem att bli sittande och att undvika att göra saker. Man känner att man blir beroende av andra människor och avstår från sociala aktiviteter, säger Barbro Mendel.

Barbro Mendel hoppas att hennes forskning kan bidra till att yrsel tas på större allvar och utreds och behandlas bättre inom vården.

– Många patienter efterfrågar mer information och bättre stöd och kontinuitet från vården. Det kan räcka med att få veta vad problemen beror på och att det inte är farligt för att det ska bli lättare att leva med yrseln, säger hon.


Avhandling: ”Yrsel ur patientens perspektiv – en klinisk och epidemiologisk studie på personer med öronrelaterad yrsel”, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Karolinska Institutet.


För mer information, kontakta:

Barbro Mendel, universitetsadjunkt, med dr
Tel: 08-524 838 47 (vidarekopplas till mobil)
E-post: barbro.mendel@ki.se

Katarina Sternudd, pressekreterare
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Yrsel ett stort problem för många

 lästid ~ 2 min