Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 december 2007

Etnisk diskriminering beror inte enbart på fördomar

Vår tilltro till makthierarkier har stor betydelse för hur vi ser på och behandlar människor. Det visar Alexandra Snellman, som i sin avhandling har undersökt hur rasistiska och sexistiska fördomar skapar sociala hierarkier och etnisk diskriminering i olika situationer. Avhandling granskas vid Uppsala universitet den 7 december.

Diskriminering och hierarkier skapas inte bara som ett resultat av våra fördomar, utan påverkas också av andra faktorer. Alexandra Snellman har studerat hur de sociala hierarkier vi själva befinner oss i samt vår tilltro till makthierarkier, så kallad social dominansorientering, påverkar vår syn på andra människor. Hennes studie visar att socialt dominanta personer, dvs sådana som har stark tilltro till makthierarkier i allmänhet, också tenderar att skapa hierarkier och utöva etnisk diskriminering i högre grad än andra.

Förekomsten av och bakgrunden till etniska hierarkier är något som tidigare endast har undersökts i Nederländerna och det forna Sovjetunionen. Alexandra Snellmans resultat visar att det även i Sverige förekommer en etnisk hierarki, där man har minst socialt avstånd till de översta grupperna och störst avstånd till de grupper som hamnar längst nere i hierarkin.

– Patriarkal kultur, religiös hängivenhet och hur länge invandrargruppen har funnits representerad i Sverige är några av de faktorer som sannolikt påverkar var man hamnar i den lokala hierarkin, berättar hon.

Tendensen att skapa sådana hierarkier påverkas dels av om man är socialt dominant, dels av etnisk fördomsfullhet.

Med hjälp av experimentsituationer har Alexandra Snellman också undersökt testpersoners beteende när de ombads hjälpa respektive straffa olika människor. Människorna de skulle straffa kunde vara antingen etniska svenskar eller invandrare från Mellanöstern Också här visade det sig att de testpersoner som var socialt dominanta gav invandrarna hårdare straff.

Avhandlingen visar att social dominans har en koppling till hur mycket man identifierar sig med ett manligt socialt beteende. Detta gällde både männen och kvinnorna som deltog i undersökningen, ju högre manlig identifikation desto högre social dominans.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Alexandra Snellman, 018-471 63 37, 070- 672 16 58, e-post: Alexandra.Snellman@psyk.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera