Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2007

Ny kunskap minskar lidandet för barn med vattenskalle

Med en ställbar shunt som kan styras utifrån kan fler barn med vattenskalle slippa en ny operation. Det visar Kai Arnell i sin avhandling där hon också föreslår flera förbättringar vid exempelvis shuntstopp eller infektion. Disputationen äger rum den 8 december vid Uppsala universitet.

Den vanligaste metoden att behandla vattenskalle hos barn är ett rörsystem (shunt) som leder överskottet av hjärnvätska från hjärnans hålrum till bukhålan eller i undantagsfall till hjärtat. Trots att shuntarna och den kirurgiska tekniken har förbättrats förekommer det fortfarande komplikationer. En betydelsefull förbättring är den ställbara shunten, där trycket när shunten öppnar sig kan ändras magnetiskt utifrån.

Kai Arnell har bland annat undersökt nyttan med en ställbar shunt, diagnos och behandling av shuntstopp och infektioner i samband med vattenskalle. Eftersom barn växer behöver de flesta en höjning av öppningstrycket för att undvika att det leds bort för mycket hjärnvätska. För äldre shuntar med fast motstånd innebär detta att de måste bytas genom en ny operation. Ändring av motståndet hos den ställbara shunten utfördes hos 73 procent av barnen.

– Flera av barnen slapp en ny operation. Det minskade lidandet för barnen samtidigt som det gav en samhällsekonomisk vinst, säger Kai Arnell.

Vid shuntstopp är huvudvärk och kräkningar vanliga symptom. I studien påvisades att hos äldre barn med ett långsamt utvecklat shuntstopp kan en svullnad av synnervens inträde i ögat vara det enda tecknet. Kai Arnell föreslår därför en regelbunden kontroll av ögonbottnarna för att upptäcka symptomlösa shuntstopp och förhindra synskada eller blindhet.

I studien förekom 39 shuntinfektioner. Vanliga hudbakterier påvisades vid 80 procent av infektionerna. Genom förlängda och anaeroba (utan syre) odlingar förbättrades diagnostiken av shuntinfektioner med en tredjedel. Den effektivaste behandlingen var antibiotika i ventrikelsystemet och blodet, som gav en snabb läkning utan återfall.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kai Arnell, 070-519 23 95, e-post: Kai.Arnell@surgsci.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera