Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 december 2007

Miljögifter kan bidra till benskörhet

Miljögifter som dioxiner, PCB och DDT kan vara en bidragande orsak till benskörhet. Det framgår av en ny avhandling från Karolinska Institutet där benvävnad från djur som utsatts för dessa gifter har undersökts.

Sedan andra världskriget har frakturer till följd av sjukdomen osteoporos, eller benskörhet, blivit allt vanligare i de industrialiserade länderna. Enligt en del forskare kan förklaringen vara en ökad användning av vissa kemikalier. Men kunskapen om kemikalier och miljögifters påverkan på benvävnad är mycket begränsad.

Forskaren Rebecca Lundberg har nu kopplat förändringar i benvävnad hos de fyra djurarterna alligator, get, råtta, gråtrut till exponering av miljögifter som dioxiner, PCB, och DDT. Resultaten, som presenteras i hennes doktorsavhandling, tyder på att vissa miljögifter kan höja bentätheten medan andra kan sänka den.

– De här resultaten gäller djur som har utsatts för väldigt höga nivåer av dessa ämnen. Men miljögifterna kan potentiellt orsaka förändringar i benvävnaden även hos människor, säger Rebecca Lundberg.

Enligt Rebecca Lundberg tyder resultaten på att förändringarna i benvävnaden kan ha orsakats av miljögifterna, men det är oklart genom vilka mekanismer det sker. Det är dock känt att dessa kemikalier på olika sätt kan störa hormonbalansen i kroppen, och att en frisk benvävnad är beroende av hormoner såsom östrogen och testosteron.

De alligatorer och gråtrutar som studerades har levt vilt i starkt förorenade miljöer i Florida respektive i sjöområdet Great Lakes i Nordamerika. Effekterna på getterna och råttorna studerades experimentellt. Alligatorerna och getterna hade högre bentäthet än normalt medan råttorna och gråtrutarna hade onormalt låg benmängd. Benen undersöktes med bland annat skiktröntgen, för att mäta densitet, och genom mekaniska tester som mäter benens styrka.

Avhandling: Persistent organic pollutants and bone tissue: studies in wild and in experimental animals, Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Med dr Rebecca Lundberg
Tel: 08-524 875 21
Mobil: 073-830 31 12
E-postadress: rebecca.lundberg@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera