Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 november 2007

Vandrarmusslans roll i sjöar undersökt

Invasion av vandrarmusslan, som lever i sötvatten, kan leda till stora kostnader för kraftverksindustrin, framför allt i Nordamerika. Rahmat Naddafi har i sin avhandling undersökt vandrarmusslans effekt på växtplanktonsamhällets struktur och ekosystemets funktion. Disputationen äger rum den 6 december.

Invasion av främmande arter har visat sig ha stora ekonomiska konsekvenser och är ett hot mot global biologisk mångfald och ekosystemens funktion i akvatiska miljöer. Enbart i USA innebär invasionen av främmande arter en kostnad på 137 miljarder dollar per år. Vandrarmusslan (Dreissena polymorpha) är ett exempel på en framgångsrik invasionsart som har hög reproduktionshastighet och snabb tillväxt. Vuxna musslor har starka så kallade byssaltrådar som de kan fästa på varandra, på naturliga och andra substrat. De kan växa mycket tätt, med upp till 750 000 individer per kvadratmeter.

Vandrarmusslan har visat sig ha mycket större tätheter i Nordamerika än i Europa men det är okänt varför. De negativa ekonomiska konsekvenserna av vandrarmusslans invasion har varit större i Nordamerika än i Europa. Kraftverksindustrin och vattenverk i Nordamerika hade till exempel en kostnad för åtgärder mot denna art på 267 miljoner dollar mellan 1989 och 2004.

Musslorna kan förändra hela ekosystemets struktur och funktion genom sin enorma filtreringskapacitet och genom ett selektivt val av plankton som föda. Även om det är troligt att kräftor och mört har möjlighet att minska vandrarmusslans populationsstorlek genom direkt konsumtion är det oklart huruvida dessa predatorer påverkar vandrarmusslan eller samspelet mellan växtplankton och musslor.

Resultaten visar att kräftor och mört inte har någon dödlig effekt på vandrarmusslan, vilket innebär att musslan “stoppar” energiöverföringen från primärproducenterna, dvs växtplankton, till organismer högre upp i näringskedjan. Detta får betydelse för näringsomsättning och planktonstruktur i ekosystemet. Rahamt Nadaffis slutsats är att en invasion av vandrarmusslor kan förändra näringskoncentrationer i sjön, dock olika beroende på vilket näringsämne som begränsar växtplanktonproduktionen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Rahmat Naddafi, tel: 0176-22 90 00, 070-468 73 05, eller e-post: Rahmat.Naddafi@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera