Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 november 2007

Chrons sjukdom innebär psykosocial stress

Att vara sjuk i Chrons sjukdom och ulcerös kolit innebär inte bara oro för sjukdomen, utan också stress inför sociala situationer och för att inte hitta en toalett snabbt. Socionomen Kjerstin Larsson har i sin avhandling undersökt patienters livskvalitet och kommer fram till att de behöver bättre stöd från vårdpersonalen. Disputationen äger rum den 30 november.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är inflammatoriska tarmsjukdomar med symtom som diarréer, trötthet, viktnedgång och buksmärtor. Sjukdomarna inverkar på individens livskvalitet och psykologiska välbefinnande. Så många som 60 procent av patienter med Crohns sjukdom känner oro och 33 procent nedstämdhet. De behandlas i första hand medicinskt, men även kirurgiska ingrepp förekommer. 150-250 personer per 100 000 invånare i Sverige har någon av sjukdomarna.

Kjerstin Larsson har i sin avhandling undersökt livskvalitet hos patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom och hur de hanterar skov i sin sjukdom. Hon har också undersökt om en gruppbaserad patientinformation, s k “patientskola”, kan minska oro och nedstämdhet och förbättra deltagarnas livskvalitet. Data samlades in genom enkäter och intervjuer med patienter i Uppsala län.

Avhandlingen visar att patienter med ulcerös kolit upplevde bättre livskvalitet och mindre oro och nedstämdhet än patienter med Crohns sjukdom, oavsett om sjukdomen var i ett aktivt eller lugnt skede. De som deltagit i patientskola var mer nöjda vid uppföljningen efter sex månader. De värderade informationen de fått och diskussionen med föreläsarna och övriga gruppmedlemmar högt. Däremot påverkades inte oro och nedstämdhet eller livskvalitet.

För att hantera skoven försökte patienterna att kontrollera situationen och tänka positivt. Mest stressande var behovet att alltid snabbt kunna hitta en toalett, liksom vissa sociala situationer. Vissa situationer krävde helt enkelt noggranna förberedelser.

– Vårdpersonal bör vara lyhörda för patienters psykosociala välbefinnande, speciellt patienter med Crohns sjukdom och patienter med skov. Metoder för att identifiera och hjälpa patienter med oro, nedstämdhet och låg livskvalitet behöver utvecklas och anpassas till patientens specifika problem och till adekvata tidpunkter under sjukdomsförloppet, säger Kjerstin Larsson.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Kjerstin Larsson, mobil: 070-22 88 350, e-post: Kjerstin.Larsson@pubcare.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera