Tema

Trådlös uppkoppling – var du än befinner dig

Ett allt vanligare sätt för en datoranvändare att nå Internet för att kunna surfa, läsa e-post eller göra bankärenden, är att använda trådlös bredbandsuppkoppling. Med trådlös uppkoppling möjliggörs mobilitet – användaren behöver alltså inte sitta vid en fast ansluten dator. Tanken är att datoranvändare i framtiden ska kunna koppla upp sig trådlöst var de än befinner sig och dessutom enkelt överföra uppkopplingar från sin fasta anslutning till mobiltelefon eller den bärbara datorn.

Mobil kommunikation var länge synonymt med mobiltelefoni, men dagens kunder ställer högre krav på tillgängliga tjänster och de kräver snabbare uppkoppling med bättre kvalitet. Det blir allt vanligare att handhållna terminaler innehåller flera radiosändare och att flera olika tekniker samverkar.

Robert Brännström – som disputerar den 7 december med doktorsavhandlingen Mobility management in heterogeneous access networks – har i sin forskning visat att det går att bygga system som hanterar mobilitet mellan olika typer av nätverk utan att användaren märker av en överflyttning. En användare kan sitta på en buss eller i ett flygplan och hela tiden vara uppkopplad mot Internet för att till exempel lyssna på radio eller se på TV.

– Jag har också tagit fram en modell för att utvärdera prestanda på trådlösa nätverk. Det gör det möjligt att jämföra olika typer av trådlösa nätverk och uppskatta deras kvalitet i förhållande till varandra, säger Robert Brännström.

– Inom ramen för mitt forskningsprojekt har jag även arbetat med att utöka räckvidden på trådlösa nätverk genom att låta andra användare skicka informationen vidare – så kallade ad hoc-nätverk – vilket innebär att man kan nå ett nätverk som ligger utanför sin egen räckvidd, säger Robert Brännström.

Avhandlingen innehåller bland annat en prisbelönad artikel om hur man kan nyttja flera olika typer av nätverk samtidigt för kommunikation, där det nätverk som fungerar bäst för stunden automatiskt väljs för dataöverföringen. Det innebär att man kan prata i telefon via ett nätverk och samtidigt skicka e-post via ett annat.

Robert Brännström är född och uppvuxen i Skellefteå. Efter avslutad högskoleingenjörsexamen i datateknik vid Luleå tekniska universitet började han 2001 arbeta som universitetsadjunkt och undervisade i programmering och datornätverk. 2003 påbörjade Robert Brännström sin forskarutbildning på halvtid och sedan november 2005 har han haft en doktorandtjänst vid Avdelningen för medieteknik vid LTU.

Upplysningar: Robert Brännström, tel. 0910-58 53 58, robert.brannstrom@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Trådlös uppkoppling – var du än befinner dig

 lästid ~ 2 min