Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 november 2007

Okända djur och växter kartläggs

Svenska artprojektet vid ArtDatabanken, SLU i Uppsala, har i dagarna beslutat att fördela 12 miljoner kronor under 2008 till forskare för kartläggning och vetenskaplig beskrivning av dåligt kända arter i landet.

Nyligen fick också landets naturhistoriska museer, från Umeå i norr till Lund i söder, dela på 19 miljoner kronor under nästa år för att vårda samlingarna och datalägga uppgifter om djur, växter och svampar.

Forsknings- och museistödet ingår i riksdagens satsning som kallas Svenska artprojektet. Meningen är att fylla de stora kunskapsluckor som fortfarande finns om den biologiska mångfalden i Sverige. Alla arter i landet ska kartläggas och beskrivas, i vetenskaplig litteratur, i databaser och i det stora bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna.

-Trots att Linné var oerhört flitig hittade han bara 5-6% av de arter vi troligen har i landet, säger Ulf Gärdenfors, ordförande i Svenska artprojektets styrgrupp. Genom Svenska artprojektet kommer vi att få mycket bättre underlag för att kunna följa tillståndet för den biologiska mångfalden och hur arterna påverkas av klimatförändringar och t.ex. jordbruk, fiske och skogsbruk.

Svenska artprojektet startades 2002 och har redan resulterat i att långt över 1000 nya arter för landet har upptäckts. Av dessa var ungefär hälften tidigare helt okända för vetenskapen. Till de dåligt kända artgrupper som denna gång får medel för utforskning hör blomsterflugor, gallmyggor, brokparasitsteklar, havsborstmaskar, skålsvampar och spricklavar.

För de svenska biologiska museerna har stödet från Svenska artprojektet inneburit att museerna kunnat satsa betydligt mer på att datalägga samlingarna av svenska arter och göra informationen om var de finns eller har funnits tillgänglig i databaser som naturvårdare och allmänhet kan nå via internet. Museerna arbetar nu med stöd av bland annat ArtDatabanken och Statens kulturråd med att utveckla en gemensam databas, som ytterligare ska effektivisera arbetet.

Tips: besök Systematikdagarna i Lund 28-29 nov för att höra det senaste inom forskningen!
Läs mer: www.lu.se/Systematikdagarna2007

Mer information:

ArtDatabanken, SLU, Box 7007, 750 07 Uppsala
www.artdata.slu.se

Fakta: Svenska artprojektet är ett världsunikt forsknings- och folkbildningsprojekt. Alla 50 000 svenska flercelliga djur, växter och svampar ska dokumenteras. Resultaten från projektet blir en viktig kunskapsbas för svenskt naturvårdsarbete och forskning kring biologisk mångfald. Arbetet beräknas ta 20 år och publiceras i populär form i det omfattande bokverket Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Läs mer på: www.svenskaartprojektet.se.

Kontaktinformation
Ulf Gärdenfors, ordförande, Svenska artprojektets styrgrupp, tel 018-67 26 23; 070-678 5432
Rikard Sundin, forskningssekreterare, Svenska artprojektet, tel. 018-67 25 74
Johan Samuelsson, pressansvarig, ArtDatabanken SLU, 018-67 34 09

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera