Artikel från Mittuniversitetet
27 november 2007

Bandbredden i datornätverk kan utnyttjas bättre

Multimediatjänster ökar i popularitet samtidigt som de kräver mycket bandbredd, vilket är en begränsad resurs i datornätverk. Genom att använda multicastöverföring kan belastningen på nätverken dock minskas. I en avhandling från Mittuniversitetet presenteras exempel på hur man kan främja användandet av multicastöverföring.

Videotjänster som skickas över datornätverk blir allt vanligare. Samtidigt ökar kvaliteten hos dessa tjänster. IPTV (Internet protocol television) levereras redan framgångsrikt till många hem och högupplöst IPTV blir allt vanligare. Dessutom utvecklas ännu mer avancerade tjänster som tredimensionell TV. Video kräver stor bandbredd och utvecklingen kommer därför att sätta den befintliga infrastrukturen på svåra prov.

– När många samtidigt vill titta på en film eller ett populärt direktsänt material är multicastöverföring mest effektivt sett till bandbreddsutnyttjandet, säger Patrik Österberg. Med multicastöverföring delar användarna på bandbredden vilket ger stora besparingar. Trots det stöds tekniken sällan av Internetleverantörerna och det vill vi försöka ändra på, fortsätter Patrik.

Om multicasttrafik till exempel tilldelas en större del av bandbredden när det uppstår trafikstockningar i näten, så skulle fler vilja utnyttja tekniken. Avhandlingen lämnar ytterligare förslag som gör multicast mer attraktivt för användarna. Om förslagen genomförs i nätverk med multicaststöd så skulle övriga Internetleverantörer också bli tvungna att stödja multicast för att vara konkurrenskraftiga. Med en ökad användning av multicastöverföring skulle fler användare kunna betjänas med populära tjänster inom multimedia.

Patrik Österberg disputerar i Sundsvall den 5 december med avhandlingen “Fair treatment of multicast sessions and their receivers – Incentives for more efficient bandwidth utilization”. Ämnet är data- och systemvetenskap. Patrik Österberg är uppvuxen i Sundsvall.

Kontaktinformation
Patrik Österberg, telefon 060-14 86 14. E-post: patrik.osterberg@miun.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera