Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2007

Rehabilitering med naturen som trygg bakgrund

Att naturupplevelser har en läkande kraft har Johan Ottosson vid SLU upplevt högst påtagligt. Han bearbetade sin livskris i naturen runt sjukhuset efter en hjärnskada. Dessa erfarenheter har lett till att han nu presenterar en doktorsavhandling i ämnet.

Hortonom Johan Ottosson vid SLU i Alnarp beskriver i sin avhandling hur naturupplevelser inverkar på krisbearbetning och återhämtning.

Han tillbringade sin rehabilitering vid Orups sjukhus i Skåne och upplevde där hur naturen kan ge lugn och harmoni. På ett helt annat sätt än före olyckan kunde han relatera till t.ex. stenar eller vatten och känna ett sammanhang med naturen. (Se citat nedan.)

Johan Ottosson har också studerat en grupp äldre med stort vårdbehov. De som fick vistas i en trädgård återhämtade sig fortare än de som vistades inomhus. Detta har mätts med olika koncentrationstester. Särskilt känsliga var äldre personer i dålig psykofysiologisk balans. De reagerade tydligast på trädgårdsvistelsen, mätt som lägre puls och blodtryck.

Resultaten pekar på att det är mycket viktigt för svaga grupper, t.ex. äldre med stort vårdbehov, att vistas ute i en grön omgivning.

I korta drag kan man säga att naturupplevelser hade en stödjande effekt på rehabiliteringen efter en djup kris. Det verkar vara naturupplevelsen i sig, och inte fysisk aktivitet i form av promenader, som påverkar rehabiliteringen mest. Det fanns exempelvis ingen skillnad mellan rullstolsbundna och icke-rullstolsbundna personer.

För personer i något mildare kris hade det sociala sammanhanget större betydelse.

Att dagligen ha tillgång till naturen kan öka människors mentala motståndskraft. Det innebär att människor som ofta vistas i det gröna har lättare att komma över en livskris än personer som sällan vistas ute.

– Naturen kan förmedla en speciell grundtrygghet och upplevelse av mening, säger Johan Ottosson.

Naturens positiva effekt på känslor och återhämtning från en kris kan också jämföras med rön från hjärnforskningen. Då handlar det speciellt om hur hjärnan påverkas av en berikad miljö.

Citat ur Naturens betydelse i en livskris:

“När han tänker på den första tiden efter sin skada förvånas han över att en så stor del av upplevelsen i naturen var bunden till stenen. Den helt vilda stenen med dess täcke av lavar och mossor i naturens olika nyanser av grönt och grått, gav trygghet genom att utstråla tidlöshet, lugn och harmoni. Han tyckte att stenen talade till honom: “jag har funnits här alltid och kommer alltid att finnas här, mitt hela värde är att jag finns till och vad du än är eller gör har ingen betydelse för mig”. Stenarna talade inte till honom i ord utan i känslor, vilket gjorde kontakten väldigt nära och stark. Känslan ingav honom lugn och harmoni. Hans egen situation blev mindre viktig. Stenen hade funnits här långt innan den första människan vandrat här. Otaliga generationer, alla med speciella livsöden hade passerat förbi (Ottosson, 1997, s 15).”

Hortonom Johan Ottosson, Arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi, Fakulteten för landskaps-, trädgårds- och jordbruksvetenskap, SLU, försvarar sin avhandling med titeln “The importance of nature in coping: creating increased understanding of the importance of pure experiences of nature to human health”. Disputationen avser agronomie doktorsexamen.

Plats: Aulan, Alnarpsgården, Alnarp

Tid: Fredagen 23 november 2007, kl. 10.00.

Opponent: Dr. Magnus Ljung, SLU i Skara, och institutionen för stad och land, Ultuna

Kontaktinformation
Mer information:

Agneta Borg Nilsson kan skicka den tryckta avhandlingen, 040-41 54 43, Agneta.Borg.Nilsson@adm.slu.se

(Hon förmedlar också kontakt med Johan Ottosson, som kan svara på frågor om avhandlingen efter sin disputation, dvs. från den 26 november.)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera