Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 november 2007

Hur ska vi leva och bo i staden?

PRESSEMINARIUM 7 DECEMBER 2007

Planeringen under stormaktstiden präglar fortfarande våra livsmiljöer! Hur skapar vi hållbara städer och samhällen? Hur kan barnen vara med och påverka sin närmiljö? Hur får vi social hållbarhet och gemenskap istället för revir?

Regeringen satsar 340 mkr på program för hållbara städer och samhällen. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, inbjuder till ett seminarium för att lyfta fram några aspekter på stadens liv, miljö och hållbarhet, med utgångspunkt i den historiska staden.


Möt fyra forskare vid institutionen för stad och land vid SLU Uppsala. De kommer att hålla var sitt kort anförande. Det kommer att ges tillfälle till att ställa frågor och även göra intervjuer.


Nils Ahlberg: Vad har stormaktstidens stadsplanering lämnat efter sig? Vårt historiska arv – en resurs att ta tillvara.


Per Berg: Hur bör framtidens städer se ut med hänsyn till hållbar utveckling, energianvänd­ning och klimatpåverkan?


Ulla Berglund: Så kan barn och unga vara med och påverka sin miljö! Metoden Barnkartor i GIS ökar deras chans att kommunicera med stadsplanerarna.


Tuula Eriksson: Vilka faktorer och mönster styr grannskapet och hur skiljer sig de sociala värderingarna åt i olika stadsdelar och regioner?


Tidigare i år belönades SLU-forskaren Nils Ahlberg med European Union Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Award för sin doktors­avhand­ling “Stadsgrundningar och planförändringar, Svensk stadsplanering 1521-1721”. I samband med seminariet hålls en lokal prisceremoni.


Tid: Fredag 7 december kl 13.00-15.00


Plats: SLU Lilla Loftet, 2 tr, ovanpå restaurang “Syltan”, Duhrevägen 8 i Ultuna/Uppsala.


Anmälan senast 3 december till Mikael.Propst@adm.slu.se, tel 070-371 03 53. Frågor kan även ställas till Carin Wrange, tel. 070-247 84 22


Välkommen!

Kontaktinformation
Mikael Propst, Mikael.Propst@adm.slu.se, tel 070-371 03 53
Carin Wrange, tel. 070-247 84 22

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera