Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2007

Nya rön om välkänt läkemedel

Läkemedlet azatioprin, som används mot inflammatoriska tarmsjukdomar, verkar i kroppen genom att aktiveras av enzymet glutationtransferas. Nu visar forskare vid Uppsala universitet att olika varianter av detta enzym omvandlar läkemedlet olika snabbt. Rönen bidrar till förståelsen av biverkningar hos vissa patienter och ökar möjligheten att utveckla glutationtransferas för en framtida genterapi mot cancer.

De flesta läkemedel verkar genom att binda till utvalda proteiner i kroppen. Ärftliga skillnader i proteinernas struktur kan dock påverka läkemedlens effektivitet. I vissa fall kan skadliga biverkningar uppstå vid användning av läkemedel. Det kan till exempel ske om bindningen till målproteinet är förändrad eller om de biokemiska omvandlingarna av läkemedlet sker med annan hastighet än normalt. Professor Bengt Mannervik och hans medarbetare vid institutionen för biokemi och organisk kemi har nu visat hur strukturella förändringar påverkar det enzym som omvandlar ett läkemedel, azatioprin, som används för att dämpa immunförsvaret vid inflammatoriska tarmsjukdomar.

Läkemedlet azatioprin omvandlas i kroppens celler till en aktiv form, men det var under flera decennier oklart hur detta skedde. Samma forskargrupp visade för något år sedan att azatioprin aktiveras av glutationtransferas, ett enzym som förekommer i olika former i kroppens celler. I den nya studien som publiceras i tidskriften Journal of Molecular Biology, visar forskargruppen hur aktiviteten modifieras genom lägesbestämda förändringar i enzymets struktur. Arbetet baseras på konstgjorda hybrider av sex närbesläktade glutationtransferaser som framställt med hjälp av DNA-teknik. Resultaten lägger en grund för förståelsen av naturligt förekommande mutationer i glutationtransferas och kan få betydelse för behandling av patienter med azatioprin. De nya fynden är också betydelsefulla för forskargruppens mål att framställa ett förbättrat enzym som kan användas vid genterapi.

Kontaktinformation
Mer information: Bengt Mannervik, tel: 018-471 45 39, 070-375 66 00, e-post: Bengt.Mannervik@biorg.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera