Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2007

Ny tvåspråkig ordbok bevarar orden från sönderfall

För första gången föreslås en ordboksmodell som bygger på förutsättningen att varje ord är en liten modell av den talande människans förhållande till världen, ett koncept. I en avhandling utvecklar Eugene Rivelis vid Slaviska institutionen, Stockholms universitet fungerande verktyg för att avtäcka och beskriva ordens konceptuella innehåll och därmed förklara vad ett ord är kapabelt till och hur det uppför sig i det levande språkbruket. Den nya modellen kallas “En ordbok för produktiv förståelse” och avhandlingen är rikt illustrerad med exempel från ryska, svenska och engelska språken.

– Att beskriva ett främmande ord genom att inventera dess betydelser är som att montera ihop likdelar i hopp att återskapa en människa. Som i en rysk saga, behövs det ett levande vatten för att besjäla skapelsen, ett litet mirakel, säger Eugene Rivelis.

I sin avhandling visar han att det är möjligt att åstadkomma just detta. Med hjälp av den helt nya typ av tvåspråkig ordbok han utvecklat bevaras ordet från att sönderfalla i en rad föga sammanhängande betydelser samtidigt som det förmår att ge ordboksanvändaren en aha-upplevelse och en känsla av igenkänning.

– Som språkbrukare har vi en grundmurad övertygelse att ord har betydelser, att de är som klossar med etiketter på. Var och en passar i ett bygge. Vänder man bara dem med rätt sida uppåt för att välja en passande etikett och följer “byggnormerna”, det vill säga grammatikens regler, ja, då kan man sätta samman något meningsfullt. Detta är en vanföreställning, säger Eugene Rivelis.

Orden i sig tillhandahåller inga färdigförpackade betydelser. Varje enskilt ord är snarare en unik modell som utgör ett fragment av språkkollektivets samlade erfarenheter av sin livsvärld. Ett ord kan ses som ett kognitivt ramverk för talarens meningsfulla orientering i världen. Det representerar ett koncept, en både stabil och flexibel enhet som ger utrymme åt oändligt många “betydelser”. Man kan säga att det som ordet tillhandahåller är en spelplan, men att det är talaren som har bollen och därmed spelar ut betydelserna – i ett pågående språkligt motspel som vi kallar diskurs.

Eugene Rivelis disputerade den 17 november 2007 på sin doktorsavhandling med titeln “Kak vozmoþen dvyjazyènyj slovar” (How is the bilingual dictionary possible?). Opponent var professor Dmitrij Dobrovolskij, Institutionen för ryska språket, Rysslands vetenskapsakademi.

Kontaktinformation
För ytterligare information:
Eugene Rivelis, Slaviska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08 16 33 43, mobil 070-24 25 987, e-post: eri@slav.su.se.
För bild kontakta universitetets presstjänst:
tfn 08-16 40 90, e-post press@su.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera