Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 november 2007

Läsa tidningen elektroniskt sparar miljön

Läsa tidningen 30 minuter om dagen på e-papper i stället för att läsa en vanlig papperstidning är miljömässigt att föredra. Väljer man alternativet nättidning kan man bara läsa tio minuter för motsvarande miljöbelastning. Det visar en undersökning på KTH.

Studien som gjorts vid det nystartade Centre for Sustainable Communications på KTH, i samarbete med STFI-Packforsk, studerar miljöeffekter av olika sätt att läsa dagstidning. Resultatet visar att en halvtimmes läsning av nättidningen om dagen ger ungefär samma klimatpåverkan och energianvändning som att läsa en papperstidning.

– Om man i stället läser tidningen på e-papper 30 minuter om dagen blir belastningen lägre. Läsa nättidning i 10 minuter ger samma resultat. Alternativen är inte helt jämförbara – det säger sig självt att behållningen är större av att läsa 30 minuter än tio. Att läsa tidningen i pappersformat är förstås inte heller helt jämförbart med att läsa elektroniskt, säger Åsa Moberg, en av forskarna bakom rapporten.

e-papper har en upplösning som motsvarar 170 punkter per tum, vilket är dubbelt så hög upplösning som vi är vana vid från vanliga datorskärmar och ger en kvalitet som ligger nära tidningskvalitet. Det går också att läsa i starkt ljus och flimrar inte som en vanlig dataskärm. Vissa prototyper är tunna och till och med ihoprullbara, precis som en traditionell tidning.

Med s.k. förenklad livscykelanalys (LCA) har forskarna studerat resursåtgång och miljöpåverkan från hela livscykeln hos de olika alternativen; redaktionellt arbete, papperstillverkning och tryckning, produktion av dator respektive e-papper, läsning av tidningen och avfallshantering av papper och elektronik.

Den största miljöbelastningen för papperstidningen orsakas av produktion av papperet. För nättidningen är det främst energiåtgången för att läsa tidningen på nätet som belastar miljön medan det för en dagstidning på e-papper är själva produktionen av terminalen.

– Miljöbelastningen och skillnader i miljöprestanda för produkterna ändras beroende på om man har ett svenskt eller europeiskt perspektiv, främst på grund av olika sätt att producera el. Produkternas bidrag till olika slags miljöpåverkan skiljer sig också, men generellt belastar papperstidningen och nättidningen med längre lästid miljön mer än e-pappret och nättidningen med kortare lästid, säger Åsa Moberg.

Andra faktorer som påverkar miljöbelastningen är hur många personer som läser ett specifikt exemplar av papperstidningen, och livslängden för dator, skärm och e-papper. Om utrustningen används av en eller flera personer samt om den används även till annat än att läsa dagstidning inverkar också.

e-pappret är fortfarande under utveckling och mer detaljerade studier av produktion, ingående ämnen samt avfallshantering bör göras för att styra produktutvecklingen i rätt riktning, menar Åsa Moberg.
– Studien visar att e-papper har en potential ur miljösynpunkt om läsare och tidningsföretag är intresserade. Det är dock oklart hur det kommer att hanteras som avfall och data för innehållet av kemikalier är osäkra, säger hon.

Studien “Screening environmental life cycle assessment of printed, web based and tablet e-paper newspaper” är gjord av Åsa Moberg, avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH och STFI-Packforsk, Martin Johansson, STFI-Packforsk, Göran Finnveden, avdelningen för miljöstrategisk analys vid KTH och Alex Jonsson, avdelningen för medieteknik och grafisk produktion vid KTH.

Rapporten och bilagor finns att ladda ner på http://www.csc.kth.se/sustain/publications/reports/

Kontaktinformation
Kontakt
Åsa Moberg, 08-790 7395, asa.moberg@infra.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera