Artikel från Skogforsk
21 november 2007

30 000 ton mindre koldioxid med bränslesnål körning

En kort utbildning i bränslesnål körning och diverse justeringar av skogsmaskinens inställningar ledde till minskad bränsleförbrukning med sju procent. Samtidigt ökade prestationen. Det visar en studie av Skogforsk.

– Om bränslebesparingen i studien är uthållig och representativ för både skotare och skördare kan skogsbruket spara in 96 miljoner kronor årligen i minskade bränslekostnader, säger Petrus Jönsson, Skogforsk.

I studien fick två erfarna skotarförare forsla virke längs en förutbestämd slinga. Två utbildade instruktörer analyserade arbetet och gav förarna individuella råd om hur de skulle kunna arbeta mer bränsleeffektivt. De nya kunskaperna tillämpades sedan vid två nya körningar längs samma slinga. Vid den sista körningen hade även kranens inställningar justerats och motorns varvtal sänkts.
– Jämfört med den första körningen var bränsleförbrukningen då i genomsnitt sju procent lägre, samtidigt som prestationen var sex procent högre. Här finns alltså en stor potential som skogsbruket bör ta till vara, säger Petrus Jönsson.

En övergång till bränslesnål körning skulle inte bara innebära en ekonomisk vinst för skogsbruket. Utsläppen av växthusgaser skulle också minska med 30 000 ton per år. Dessutom visar studier av lastbilar och entreprenadmaskiner att bränslesnål körning kan ge mindre vibrationer.
– Det beror på att man kör lugnare när man kör bränslesnålt och sannolikt gäller det också för skotare. Vi kommer att titta närmare på det i kommande studier, säger Petrus Jönsson.

Kontaktinformation
Petrus Jönsson, Skogforsk. Tel: 018-18 85 73, 070-528 85 83
Anna Franck, pressansvarig. Tel: 018-18 85 88, 076-128 85 88

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera