Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2007

Flottledsåterställning bra hjälp till öringen

Flottledsåterställning kan vara en bra metod för att både förstärka och bevara populationer av öring, visar en avhandling av Daniel Palm, institutionen för vilt, fick och miljö, SLU i Umeå. Han har studerat biflöden till Umeälven, Vindelälven, Piteälven och Kalixälven.

Konstruktionen av flottleder under 1800- och 1900-talet medförde radikala förändringar av levnadsmiljöerna för fisk och andra akvatiska organismer i rinnande vattendrag. Efter att timmerflottning upphörde på 1980-talet började fiskevårdsorganisationer successivt försöka återställa de skador som orsakats vattendragen under flottningsepoken. I syfte att utvärdera effekterna av flottledsrestaurering på öring har Daniel Palm studerat flottledsrensade och återställda biflöden till Ume-, Vindel-, Pite- och Kalixälvarna.

Ägg till yngel överlevnaden visade sig vara cirka sex gånger högre i restaurerade grusbottnar (10,3 %) i jämförelse med orestaurerade (1,7 %). Driften av yngel reducerades från 10,1 % till 2,3 %, och rekryteringen över första sommaren ökade cirka åtta gånger (från 0,2 ‰ till 0,6 ‰), till följd av restaurering. Som ett resultat av detta ökade tätheterna av öring med >360 % på restaurerade sträckor, medan orestaurerade kontrollsträckor inte uppvisade någon förändring. Kontinuerlig positionering av individuellt märkta fiskar (PIT-tag) visade att öring övervintrade inom restaurerade vattendrag. Habitatets lämplighet för övervintring förklarade en stor del (66,8 %) av variationen av andelen individer som övervintrade inom olika delsträckor. Trots att ett större antal fiskarter fångades under elfiske i restaurerade sträckor kunde ingen signifikant effekt på artantalet påvisas.

Fredagen den 23 november kl 10.00 försvarar skoglig magister Daniel Palm, institutionen för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå, sin doktorsavhandling med titeln Restoration of streams used for timber floating: Egg to fry survival, fry displacement, over-wintering and population density of juvenile brown trout (Salmo trutta L.).

Opponent: Ph.D Jordan Rosenfeld, Provincial Offices, Fisheries Centre, University of British Columbia, Vancouver, Kanada

Lokal: Aulan, SLU Umeå

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Kontaktinformation
Daniel Palm, inst för vilt, fisk och miljö, SLU i Umeå.
Tel 090-786 85 87.
E-post: daniel.palm@vabr.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera