Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2007

Barn som behandlats för hjärntumör behöver oftare stöd även som vuxna

Barn som drabbas av cancer har ofta behov av fortsatt stöd av samhället när de blir vuxna. Störst kvarstående behov i vuxen ålder har de som behandlats för hjärntumör i barndomen, visar en unik studie från Karolinska Institutet som publiceras idag.

Av de barn som behandlats för hjärntumör hade hela 26 procent behov av särskilt samhällsstöd som vuxna. Bäst tycks barn som drabbats av leukemi klara sig när de nått vuxen ålder, där motsvarande siffra var 6,3 procent. För befolkningen över lag i jämförbar ålder låg behovet av stöd på 2,7 procent. Resultaten presenteras i den ansedda vetenskapliga tidskriften Journal of Clinical Oncology.

– Vi vet att de så kallade seneffekterna av sjukdom och behandling är vanligare bland dem som behandlats för tumörer i centrala nervsystemet, även om det varierar stort inom gruppen. Men hittills har man inte kunnat visa vad det innebär i konkret beroende av samhällsbaserat stöd i olika former, säger docent Krister Boman, en av forskarna bakom studien.

– Resultaten ger dels vägledning för rehabilitering och uppföljning av patientgruppen. Dels visar de att det måste finnas effektiva och tillgängliga stödåtgärdssystem, för att värna livskvalitet och optimal livsföring för det ökande antal personer som framgångsrikt behandlats för barncancer, säger Krister Boman.

I studien ingick alla i Sverige födda 1962-81 utom de som fått cancerdiagnos efter 16 års ålder, gränsen för vad som betraktas som barncancer. Av sammanlagt knappt två miljoner studerade individer hade 2 503 behandlats för barncancer. Utfallsmåtten innefattade bland annat bestående behov och nyttjande av handikappersättning, personlig assistent, sjukpension och orealiserat eget boende. Måtten ger en mera nyanserad och rättvis bild av effekterna av reella medicinska och psykosociala funktionsbegränsningar, än vad tidigare kunnat redovisas.

Studien ingår i ett omfattande uppföljningsprojekt som leds av Krister Boman, där hjärntumörpatienternas långtidskonsekvenser i olika avseenden kartläggs i tvärvetenskapligt samarbete mellan beteendevetenskaplig, epidemiologisk och medicinsk expertis. Som viktig del ingår att identifiera effekter av olika behandlingsformer för mindre riskfyllda behandlingsprotokoll i framtiden. Projektet stöds av Barncancerfonden och Cancer- och trafikskadades riksförbund.

Publikation:
“Disability in Adult Survivors of Childhood Cancer: A Swedish National Cohort Study”
Hjern A, Lindblad F, Boman KK
Journal of Clinical Oncology, 20 november 2007, 25(33) p5262-6

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Docent och leg psykolog Krister Boman
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Barncancerforskningsenheten
Tel: 08-517 749 31
Mobil: 070-788 33 05
E-post: krister.boman@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 08-524 838 95
Mobil: 070-224 38 95
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera