Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 november 2007

Havandeskapsförgiftning och hjärtkärlsjukdom kan hänga ihop

Kvinnor som drabbas av havandeskapsförgiftning när de väntar barn löper större risk att senare i livet insjukna i hjärtkärlsjukdom. Riskfaktorerna för de båda sjukdomarna är i stort sett desamma, visar Anna-Karin Wikström vid Uppsala universitet i sin avhandling som granskas den 23 november.

Havandeskapsförgiftning (preeklampsi) drabbar 3-5 procent av alla gravida kvinnor och är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall under graviditet, samt en huvudorsak till bestående handikapp hos både mamma och barn. Det enda botemedlet är att förlösa kvinnan och avlägsna moderkakan. Tidigare forskning har visat att det finns två huvudsakliga orsaker till att kvinnor drabbas. Den ena är att moderkakan inte har fått en normal kontakt med livmoderväggen och att blodkärlen mellan mamman och moderkakan inte utvecklas normalt, vilket leder till en nedsatt funktion i moderkakan.

– Det verkar som om det här endast är orsaken till de fall av havandeskapsförgiftning som inträffar tidigt, dvs fram till den sjunde månaden, berättar Anna-Karin Wikström, som har jämfört kvinnor som insjuknat i olika skeden av graviditeten.

Den andra anledningen till att vissa kvinnor drabbas tros hänga ihop med mammans förutsättningar att klara den omställning av ämnesomsättning och blodkärlsfunktion som krävs vid en normal graviditet. Vissa riskfaktorer gör att man klarar omställningen sämre, och det är i stort sett samma faktorer som ökar risken för att insjukna i hjärtkärlsjukdom.

– På så sätt kan graviditeten ses som ett test för hur stor risken är att man senare i livet ska drabbas av hjärtkärlsjukdom, säger Anna-Karin Wikström.

Hennes avhandling visar bland annat att kvinnor som utvecklar förhöjt blodtryck under graviditeten löper nästan tre gånger så stor risk att drabbas av hjärtsjukdom senare i livet som de kvinnor som har normalt blodtryck under sin graviditet. Störst är risken bland de kvinnor som utvecklar en svårare form av förhöjt blodtryck i sin första graviditet, samt kvinnor som har förhöjt blodtryck under både sin första och andra graviditet.

– Eftersom de kvinnor som har drabbats av havandeskapsförgiftning är en tydlig riskgrupp när det gäller hjärtsjukdomar borde man överväga att erbjuda dem information och uppföljning i förebyggande syfte, föreslår Anna-Karin Wikström.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Anna-Karin Wikström, 018-611 56 74 eller 076-849 86 07, e-post: anna-karin.wikstrom@kbh.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera