Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2007

Personlig hälsodokumentation används och uppskattas

Personlig hälsodokumentation kan vara ett redskap för att understödja livsstilsförändringar bland vuxna, enligt den avhandling som Lars Jerdén försvarar vid Umeå universitet 23 november.

Personlig hälsodokumentation är dokumentation som handlar om en persons hälsa och som ägs av personen ifråga. Den kan vara tryckt eller finnas i datorn, och är en parallell till hälso- och sjukvårdens journal. I många länder har metoden större spridning än i Sverige. Studier världen över ger starkt stöd för att personlig hälsodokumentation används och uppskattas av målgrupper som gravida kvinnor, småbarnsföräldrar, friska vuxna och patienter med kronisk sjukdom.

Under avhandlingsarbetet framställdes och utvärderades två personliga hälsodokument: “Min bok om hälsa” som vänder sig till vuxna (www.ltdalarna.se/minbokomhalsa), och “VIP (Väldigt Intressant Person)”, som vänder sig till högstadieelever (http://www.ltdalarna.se/vip). En slutsats blev att spridning av personlig hälsodokumentation accepteras i olika miljöer. Fynden tydde också på att personlig hälsodokumentation kan vara redskap för att understödja livsstilsförändringar bland vuxna.

“Min bok om hälsa” spreds på vårdcentraler, vid hälsoundersökningar via företagshälsovård, på arbetsplatsmöten och genom brev till hemadressen. Elever i årskurs sju fick VIP-dokumentet av sina lärare i skolan. De flesta deltagare rapporterade att de läst i dokumenten, medan rapporterat skrivande varierade mellan 16 % (“Min bok om hälsa” distribuerad via företagshälsovård) och 87 % (VIP-dokumentet). En majoritet av de som läst “Min bok om hälsa” värderade den som mycket bra eller ganska bra. Beroende på de olika distributionssätten rapporterar mellan 10 % och 26 % att de ändrat något i sin hälsosituation till följd av att ha läst “Min bok om hälsa”. Fysisk aktivitet, matvanor, vikt och stress var de områden som nämndes i störst utsträckning.

35 % av eleverna upplever att de haft personlig nytta av VIP-dokumentet. Faktorer som har samband med upplevd nytta är att vara född utomlands, att uppleva rättvis behandling av lärarna, att vara icke-rökare och att trivas i skolan. Efter tre år ville 39 lärare fortsätta att arbeta med VIP-dokumentet, medan tre lärare svarade nej på den frågan. Avhandlingen behandlar också begreppet empowerment (självbestämmande), som i internationella studier haft ett samband med personlig hälsodokumentation. Högstadieelever med lågt självbestämmande visade sig ha lägre självskattad hälsa och rapporterar oftare riskbeteenden som rökning och berusningsdrickande.

Lars Jerdén är född i Älvsbyn och uppvuxen i Skellefteå. Han har arbetat som läkare i Borlänge, Falun, Skellefteå och Umeå, och är för närvarande verksam som distriktsläkare på Jakobsgårdarnas vårdcentral i Borlänge.

En högupplöst porträttbild på Lars Jerdén finns att ladda ned från
http://www.umu.se/medfak/aktuellt/bilder/index.html

Fredagen den 23 november försvarar Lars Jerdén, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Health-promoting health services: Personal health documents and empowerment. Svensk titel: Hälsofrämjande hälso- och sjukvård: Personlig hälsodokumentation och självbestämmande.
Disputationen äger rum kl 09.00 i sal 135, By 9A, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Charli Eriksson, Institutionen för hälsovetenskap, Örebro universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Lars Jerdén på lars.jerden@Ltdalarna.se, telefon 023-183 31 eller mobiltelefon 070-304 08 96.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera