Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2007

KTH undersöker hur ny teknik påverkar miljön

En ny professur i miljöstrategisk analys ger KTH ökade möjligheter att studera växelspelet mellan miljöfrågor, teknikutveckling och samhällsförändringar. Forskningen är tvärvetenskaplig och bygger på samverkan mellan tekniker, samhällsvetare, naturvetare och ekonomer.

– Inom miljöstrategisk analys vill vi bidra till lösningar, debatt och kunskap om strategiska miljöfrågor. Samhället står i dag inför en rad utmaningar inom klimat- och miljöområdet som kommer att påverka en lång rad industrier och samhällssektorer, och som kräver nya lösningar och förändringar, säger Göran Finnveden, ny professor i ämnet.

Som chef för avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH har Göran Finnveden länge varit engagerad i frågor som handlar om att utveckla och använda metoder för att bedöma miljöpåverkan av olika produkter och system – exempelvis byggnader, energisystem, avfallssystem och transportsystem.

Den nya professuren, och de möjligheter att utveckla området som följer av den, innebär att forskarna kan ta större grepp om hur teknik- och samhällsförändringar påverkar miljön, men också det omvända – hur miljöfrågorna kan komma att påverka teknik- och samhällsutvecklingen. Den pågående klimatförändringen är det mest aktuella exemplet på en sådan fråga.

– I dagens samhälle växer det fram en samsyn om nödvändigheten att bromsa klimatförändringarna. För att lyckas med det måste många beslutsprocesser, både i näringsliv och i politiken, i högre grad ta hänsyn till miljöfrågornas betydelse. I det arbetet behöver beslutsfattarna stöd med faktaunderlag som vi kan bidra med, säger Göran Finnveden.

En av den miljöstrategiska forskningens styrkor är områdets bredd. Den samverkan mellan ämnesområden som detta leder till kommer till uttryck bland annat inom forskningscentret Centre for Sustainable Communications på KTH. Där samarbetar miljöstrategisk analys med mediateknik på KTH och ett 10-tal externa partners för att undersöka hur lösningar baserade på informations- och kommunikationsteknologi kan bidra till en hållbar utveckling. Exemplen är fler och kommer att öka.

– I ett projekt studerar vi nyckelsituationer som är viktiga för en hållbar utveckling i förändringen av tre stadsdelar i Stockholm, till exempel större om- och nybyggnader och satsningar på ny trafikinfrastruktur. Det arbetet gör vi bland annat i samarbete med institutionen för energiteknik och universitet i England och Schweiz, säger Göran Finnveden.

Fredagen den 16 november installeras han, tillsammans med 40-talet nya professorer inom andra områden på KTH, vid KTHs Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus.

Mer om forskningen i Miljöstrategisk analys på http://www.infra.kth.se/fms/forskning2.htm

Kontaktinformation
Kontakt
Göran Finnveden 08-790 73 18, 0730-720 630, goran.finnveden@infra.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera