Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

15 november 2007

Biomarkörer för Alzheimers kan användas i läkemedelsstudier

Två olika proteiner som kan mätas i ryggvätska för att visa på Alzheimers sjukdom skulle kunna användas för att utvärdera effekten av nya läkemedel. Markörerna är stabila under minst två års tid och kan användas för att identifiera även små effekter av läkemedel på sjukdomsprocessen. Det visar ny forskning från Sahlgrenska akademin.

De två undersökta proteinerna kallas tau och amyloid-. De återspeglar sjukdomsprocessen vid Alzheimers sjukdom och anses vara de mest lovande biomarkörerna för sjukdomen.
– Enligt vår studie håller sig dessa proteiner i stort sett på samma onormala nivå under två års tid hos patienter som börjar visa tecken på Alzheimers sjukdom. Det innebär att de kan mätas hos patienter i kliniska studier av nya läkemedelskandidater för att upptäcka även små biokemiska förändringar orsakade av aktiv behandling, om substansen fungerar, säger Henrik Zetterberg, docent vid Sahlgrenska akademin.

Forskarlaget har analyserat ryggvätska från mer än 80 patienter med mild kognitiv störning. En del av patienterna utvecklade senare Alzheimers sjukdom. Prover tagna på samma patienter med två års mellanrum jämfördes i studien.
– Nivåerna av proteiner i vår kropp kan påverkas av en mängd olika faktorer och vissa proteiner kan variera ganska mycket, men vår studie visar att nivåerna tau och amyloid- kan jämföras under lång tid från samma patient. Det talar för att dessa proteiner skulle kunna fungera som känsliga markörer för gynnsam behandlingseffekt, säger Henrik Zetterberg.

Om en läkemedelskandidat fungerar och stoppar eller bromsar nervcellsdöden vid Alzheimers sjukdom kan forskarna förvänta sig en normalisering av tau i ryggvätskan.
– En sådan förändring skulle vara lätt att upptäcka, även i små pilotstudier, eftersom vi nu har visat att variationen i tau-nivåer över tiden är så låg, säger Henrik Zetterberg.

Studien presenteras i det senaste numret av den medicinska tidskriften Journal of Alzheimer’s Disease.

FAKTA ALZHEIMERS SJUKDOM
Alzheimers sjukdom är en av våra stora folksjukdomar, mer än 100 000 personer är drabbade i Sverige. Det är sjukliga förändringar i hjärnans nervceller som orsakar sjukdomen, som framförallt drabbar minnet. Sjukdomen leder ofta till en för tidig död. Alzheimers leder inte bara till stort lidande för patienter och för anhöriga, utan också till enorma kostnader för samhället.

Tidskrift:
Journal of Alzheimer’s Disease

Artikel:
Intra-Individual Stability of CSF Biomarkers for Alzheimer’s Disease over Two Years

Författare:
Henrik Zetterberg, Mona Pedersen, Karin Lind, Maria Svensson, Sindre Rolstad, Carl Eckerström, Steinar Syvesen, Ulla-Britt Mattsson, Christina Ysander, Niklas Mattsson, Arto Nordlund, Hugo Vanderstichele, Eugeen Vanmechelen, Michael Jonsson, Åke Edman, Kaj Blennow och Anders Wallin.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Docent Henrik Zetterberg, telefon: 031-343 01 42, 070-860 37 55, e-post: henrik.zetterberg@clinchem.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera