Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2007

Långvarigt snusande ökar risken för död i hjärt-kärlsjukdomar och stroke

En ny doktorsavhandling från Institutet för miljömedicin (IMM) vid Karolinska Institutet visar att snusare har en ökad risk att dö i hjärtinfarkt och stroke. Snus förefaller även öka risken för högt blodtryck, vilket är en känd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.

I Sverige har användningen av snus ökat markant de senaste decennierna, så att snuset idag står för hälften av all tobakskonsumtion i landet. Över 20 procent av männen i åldrarna 18-79 år är dagligsnusare. Snusare får i sig lika stora mängder nikotin som rökare, men undgår många andra av de skadliga ämnen som bildas vid cigarrettrökning.

Snus verkar inte öka risken att insjukna i hjärtinfarkt. Däremot visar en av studierna i den aktuella avhandlingen att snusare har cirka 30 procent ökad risk att dö i hjärtinfarkt jämfört med dem som aldrig snusat. Riskökningen är ännu högre hos dem som snusar mer än 50 gram om dagen. Bland dem som drabbas av icke fatal hjärtinfarkt har snusare en högre dödlighet, både generellt och särskilt i hjärt-kärlsjukdomar, än de som aldrig snusat.

Studierna visar ingen ökad risk för att drabbas av stroke hos snusare. Däremot hade snusare en ökad risk att drabbas av stroke med dödlig utgång. Snusare löpte även en ökad risk att drabbas av högt blodtryck, vilket är en känd riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar.

Två stora befolkningsstudier har använts i arbetet med avhandlingen. Den första bestod av svenska män i åldrarna 45-70 år, bosatta i Stockholms eller Västernorrlands län 1992-1994. Totalt diagnostiserades 1432 män med en förstagångs-hjärtinfarkt. Dessa jämfördes med män utan infarkt i samma ålder och samma sjukhusupptagningsområde med avseende på bland annat snusvanor.

Den andra var en studie där samtliga anställda inom byggindustrin i Sverige blev inbjudna till hälsokontroller mellan åren 1978 och 1993. Vid dessa hälsokontroller samlades information om bland annat tobaksvanor och blodtryck. Över 100 000 snusare och icke-snusare följdes sedan upp fram till 2003/04 genom nationella hälsoregister med avseende på insjuknande och dödlighet i hjärtinfarkt, stroke och blodtryck.

I båda befolkningsstudierna begränsades analyserna till icke-rökare, eftersom rökning är starkt associerat med både snusning och hjärt-kärlsjukdomar

Avhandling: Swedish moist snuff and the risk of cardiovascular diseases av Maria-Pia Hergens, IMM, Karolinska Institutet 2007

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Maria-Pia Hergens, med dr
Tel: 08-524 823 03
Mobil: 0709-51 80 85
E-post: maria-pia.hergens@ki.se

Anna Persson, informationsansvarig IMM
Tel: 08-524 875 05
Mobil: 070-658 75 05
E-post: anna.persson@ki.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom utbildning, forskning och information bidrar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Det är också Karolinska Institutet som årligen utser pristagaren av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera