Tema

Hans Blix talar om kärnkraft och kärnvapen

Torsdag 15 november besöker Hans Blix KTH för att prata om kopplingen mellan civil kärnkraft och kärnvapen vid ett öppet seminarium arrangerat av KTHs debattforum Pro et Contra. På fredag promoveras han till hedersdoktor vid KTH.

Behovet av fler kärnkraftverk men färre kärnvapen är en av de frågor Hans Blix tar upp vid torsdagens seminarium ”Megawatts without megatons – doable?”. Säker drift, säker förvaring av använt kärnbränsle och hur risken för spridning av kärnvapenteknologi ska hanteras är tre utmaningar för kärnkraften som han tar upp.

Med sin långa erfarenhet som chef för det internationella atomenergiorganet IAEA (International Atomic Energy Agency) kan Hans Blix ge en nyanserad bild av kärnkraftens risker och möjligheter. Han menar att det är viktigt att inte se dessa som en isolerad fråga, utan ställa dem mot säkerhetsaspekter och ekonomiska och miljömässiga risker och möjligheter med andra energikällor.

Att världens energibehov ökar i ett accelerande tempo står klart, likaså att kärnkraftens bidrag till världens energiproduktion har ökat markant under en lång period. Från 1960 till i dag har kärnkraftens andel av världens energiproduktion ökat från en till femton procent.

I dag finns 435 kärnkraftreaktorer i drift i världen enligt IAEA. Ytterligare 29 håller på att byggas – 15 av dessa i Asien. Åtta länder förfogar över kärnvapen. En avgörande fråga i diskusionen kring kopplingen mellan civil kärnkraft och kärnvapen är hur man ska säkerställa att anriknings- och upparbetningsanläggningar inte används för att tillverka vapenmaterial.

Moderator: Anders Eriksson, prorektor vid KTH.
Seminariet hålls på engelska.

Tid: torsdag 15 november kl 15.30
Plats: sal Q1, Osquldas väg 4, KTH Campus Valhallavägen, Stockholm

Hans Blix hedersdoktor vid KTH
Hans Blix har utsetts till hedersdoktor vid KTH 2007. Valet av Hans Blix grundar sig på hans teknikintresse och hans många och långvariga kontakter med KTH, vilka har varit till stor nytta för forskning, undervisning och kunskapsspridning, och för det stora civilkurage han har visat i sina uppdrag på den internationella arenan. Tillsammans med årets övriga tre hedersdoktorer promoveras han vid KTHs Installations- och promotionshögtid i Stockholms stadshus den 16 november.

Pro et Contra är KTHs debattforum för kritiska frågor om teknikens och vetenskapens roll i samhället. Vad är etiskt försvarbart? Vad är vetenskapligt grundat? Finns det andra synsätt än de förhärskande på det som sker i forskning och teknisk utveckling?

Kontaktinformation
Information om seminariet: Per Jacobsson, 08-790 9555, perjac@kth.se

Information om Hans Blix hedersdoktorat: Ann Lantz, 08-790 6817, alz@kth.se

Hans Blix talar om kärnkraft och kärnvapen

 lästid ~ 2 min