Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 november 2007

Barnfamiljer flyttar inte lika mycket som förr

Det är hälften så vanligt att femåringar flyttar mellan olika regioner idag, jämfört med för trettio år sedan. Och när familjer byter bostadsort är det ofta sociala och miljörelaterade motiv bakom, allt enligt en ny avhandling vid Umeå universitet.

Umeåforskaren Emma Lundholm har i sitt doktorsarbete undersökt vilka svenskar som flyttar mellan olika regioner nuförtiden, och jämfört med siffror från 1970-talet. Hon visar att dagens barnfamiljer flyttar betydligt mer sällan, till exempel flyttar femåringar hälften så ofta som för trettio år sedan. Det beror delvis på att allt fler svenskar istället byter bostadsort när de är unga, innan de har fått barn och är etablerade på arbetsmarknaden. Bland dessa är studenter en stor grupp.

Att allt färre barnfamiljer flyttar tror Emma Lundholm också delvis kan bero på att det har blivit vanligare med tvåförsörjarhushåll, något som gör det lättare att stanna och svårare att flytta. Hon visar också att den avtagande flyttningsbenägenheten tycks finnas överallt, oavsett om man bor i en region med goda förutsättningar för pendling eller inte. Att allt fler pendlar är, enligt Emma Lundholm, snarare en konsekvens av, än en orsak till, att fler väljer att bo kvar på ett ställe.

Arbete behöver heller inte vara det viktigaste motivet till en flytt. I en nordisk enkät framkommer att bara omkring en femtedel anger arbete som den viktigaste anledningen. För de flesta är det annat som styr, som exempelvis att komma närmare släkt och vänner, att byta miljö och att flytta ihop eller isär. Det sociala livet och livsmiljön betyder också mer än ekonomin för om man tycker att man fått det bättre efter flytten.

På 1970-talet flyttade många familjer av arbetsskäl. Ofta flyttade männen till ett jobb, och kvinnor och barn följde med. Då, under vi flytt int’-kampanjens dagar, rådde också en stereotyp bild av att man flyttade av tvång på grund av arbetsmarknaden. Denna bild har också funnits med i den allmänna debatten sedan dess, men när de som flyttade tillfrågades i slutet av 1990-talet kände de inte igen sig. De flesta menar att de flyttade för att de ville, och att de dessutom är nöjda med flyttningens resultat.

Fredagen den 16 november försvarar Emma Lundholm sin doktorsavhandling med titeln New Motives for Migration? On Interregional Mobility in the Nordic Context. Disputationen äger rum kl. 10.15 i sal N 360, Naturvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Allan Findlay, University of Dundee.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Emma Lundholm,
kulturgeografiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 090-786 7172
e-post: Emma.Lundholm@geography.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera