Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2007

Behovsbedömning brister vid katastrofhjälp

Den första akademiska avhandlingen i Sverige som studerar internationella hälsoinsatser vid katastrofer presenteras nu vid Karolinska Institutet. Läkaren Johan von Schreeb visar där att internationella hjälpinsatser vid flera tillfällen skickats till ett katastrofområde utan att en kartläggning av behoven hos den drabbade befolkningen gjorts innan.

Johan von Schreeb har gjort behovsbedömningar i ett antal katastrofsituationer. Han granskade behovet av internationella medicinska insatser efter terrorattacken mot en skola i Beslan, Ryssland 2004 samt den lågintensiva konflikten i palestinska områden 2002. Han har vidare kartlagt hur internationella fältsjukhus användes i naturkatastroferna i Bam, Iran 2003, Haiti, 2004 och Aceh, Indonesien 2004. Han fann en brist på förståelse om behoven efter katastroferna samt att internationell hjälp tar alldeles för lite hänsyn till befintliga resurser. Internationella fältsjukhus inriktade på livräddande traumavård skickades till fyra naturkatastrofer. Inget hann fram inom de 48 timmar, då liv fortfarande kan räddas.

För att kunna sätta in rätt räddningsinsatser krävs tillgång till information om katastrofen, det drabbade området, befolkningens storlek, den socioekonomiska situationen och vilka resurser som finns tillgängliga lokalt och regionalt. Internationella givare av humanitärt bistånd har gemensamt beslutat att fördela pengar baserat på behoven hos den drabbade befolkningen. Det finns väl beskrivna metoder för att utföra behovsbedömningar men resultatet av bedömningarna används alltför sällan. Ett av von Schreebs delarbeten studerade i vilken grad Sida tog hänsyn till resultat av behovsbedömningar vid beslut om stöd till humanitära hälsoprojekt år 2003. Endast en tredjedel av besluten innehöll information om storleken på befolkningen som skulle hjälpas eller andra faktorer som speglade deras hälsobehov.

– Jag tolkar detta som att det är svårt att ge på basis av behov. Det krävs andra rutiner för att låta behoven styra finansiering besluten, säger Johan von Schreeb.

Under sin tid som medicinsk samordnare för Läkare utan gränser i Kashmir kunde Johan von Schreeb testa ett nytt sätt att tidigt samla information om situationen i ett katastrofområde som underlag för behovsbedömningar. Efter 2005 års jordbävning i Kashmir intervjuade han personer som besökte sjukvården. De intervjuade hade god geografisk representation och den tidigt uppskattade dödligheten och antal skadade stämde väl överens med resultaten från en senare studie där alla i området intervjuats.

– Intervjuerna gav en snabb och god bild av vad folk behövde, i detta fall att få sina hus reparerade inför vintern, berättar Johan von Schreeb.

Avhandling: “Needs assessments for international humanitarian health assistance in disasters
Johan von Schreeb, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet
Disputation sker 23 november 2007, kl. 9.00, Rockefellersalen, Nobels väg 11, Karolinska Institutet, Solna


För mer information, kontakta:

Johan von Schreeb
Tel 0736 845 331
E-post: johan.von.schreeb@ki.se

Pressekreterare Katarina Sternudd
Tel: 524 83895 eller 070-224 38 96
E-post: katarina.sternudd@ki.se

Kontaktinformation
Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet. Genom forskning, utbildning och samverkan medverkar Karolinska Institutet till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera