Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 november 2007

Bättre återvinna än bränna avfallet

Återvinning av hushållsavfall innebär i allmänhet att man sparar energi och påverkar miljön mindre än om man bränner avfallet för att få energi. Det visar en nyligen avslutad studie som gjorts vid avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH.

Studien fokuserar på att utreda vilka miljöeffekter det skulle få om insamlingssystemen för hushållsavfall ändras. Hur insamlingen sker och på vilket sätt man transporterar det insamlade avfallet påverkar energianvändning och miljön relativt lite. Det visar flera av de analyser som ingått i studien.

– Det som tycks betyda mest för att spara energi och miljö är istället hur processerna för att återvinna råvaran ur avfallet ser ut, och hur förbränningen av avfallet sker. Stor betydelse har också processerna som ersätts, till exempel hur energikrävande produktionen av jungfruliga material är och hur värmeproduktionen med konkurrerande bränsle går till, säger Sara Tyskeng på KTH, en av forskarna bakom rapporten.

I studien har forskarna analyserat och sammanställt resultaten från 18 systemanalyser där man mätt hur olika sätt att ta hand om avfall påverkar miljön och energianvändningen. Studien visar genomgående att återvinning leder till minskad energianvändning jämfört med om man bränner avfallet för att få energi.

– Det beror bland annat på att det går åt stora mängder energi för att producera material från jungfrulig råvara. Det finns några undantag men trenden verkar vara att energivinsten per ton för återvinning är störst för metaller och plaster, något mindre för tidningspapper och minst för kartong, säger Sara Tyskeng.

Resultaten när det gäller miljöpåverkan är något mer komplex, bland annat på grund av att osäkerheten i mätvärden normalt är större för utsläpp än för energianvändning i den typ av systemanalyser som studien bygger på. Men tumregeln är att återvinning ger mindre miljöpåverkan än energiutvinning.

– Ett möjligt undantag är när förbränning av papper och kartong ersätter fossila bränslen. I vissa avseenden kan miljön då påverkas mer av återvinning än om man bränner avfallet. I de speciella situationer det gäller kan det bli nödvändigt för beslutsfattarna med någon typ av viktning för att fastställa vilket som är att föredra. Mycket tyder dock på att avfall i första hand konkurrerar med biobränsle i Sverige, och då blir detta inte lika aktuellt, säger Sara Tyskeng.

Studien “Energi- och miljömässiga skillnader mellan materialåtervinning och energiutvinning av avfall – En litteratursammanställning” är gjord av Sara Tyskeng och Göran Finnveden. Den är en del av Naturvårdsverkets nyligen slutförda utredning kring möjligheterna att samla in avfall i materialströmmar.

Rapporten kan laddas ner på http://www.infra.kth.se/fms/pdf/TRITA-INFRA-FMS_2007_11.pdf

Kontaktinformation
Kontakt
Sara Tyskeng, 08-790 86 10, 070-667 32 39, tyskeng@infra.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera