Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 november 2007

Innovation avgör Sveriges framtid

Innovativ produkt- och affärsutveckling är en förutsättning för svensk konkurrenskraft och därmed för Sveriges välfärd på lång sikt. Förståelse för användarbehov och designfrågor är tillsammans med global samverkan viktiga ingredienser för att utveckla innovationsförmågan. Seminariet "Kan vi bli bättre på innovation?", 7 november, vill ge svar på hur det ska gå till.

– Det är hög tid att Sverige tar steget från prat till handling när det gäller innovationers betydelse för näringslivets utveckling och Sveriges export av varor och tjänster. På KTH och andra högskolor i Sverige arbetar vi hårt för att få in mer av det i utbildningarna och i vår forskning, säger Margareta Norell Bergendahl, professor i integrerad produktutveckling på KTH.

Med seminariet på KTH erbjuder en rad högskolor och företag en fördjupad diskussion och en rad konkreta exempel kring innovationsfrågorna, och hur dessa ska få bättre genomslag i svensk utbildning, forskning, industri och tjänsteproduktion.

Seminariet arrangeras av PIEp, Product Innovation Engineering program, ett nationellt VINNOVA-stöttat program som syftar till att stärka förmågan till innovativ produkt- och affärsutveckling. Ambitionen med seminariedagen är att ge olika aspekter på produktinnovation och diskutera grundläggande förutsättningar för lyckade innovationssatsningar.

– En viktig del i detta är designfrågorna – därför är det extra roligt att under seminariet få presentera Bicky Chakrabortys tankar, hans nya professur i Produkt- och tjänstedesign och dess innehavare Sara Ihlstedt-Hjelm, säger Margareta Norell Bergendahl.

Entreprenörens behov av investerare, och vice versa, är ytterligare en nyckelfråga. Anna-Carin Månsson, med erfarenhet från båda sidor, berättar om hur hon som vd för Theia Investment ser på det ömsesidiga beroendet.

Att arbeta med innovationer som tydligt är baserade på insikt om konsumenters behov och förväntade önskemål kräver ett speciellt tänkande. Mats Ekblad, teknikchef på Electrolux, delar med sig av sina erfarenheter.

Larry Leifer från Stanford University och Christian Marxt från ETH, Zürich, tar upp det globala samarbete som krävs när innovation går över gränserna för en större marknad som ser olika ut från plats till plats.

Anders Flodström, chef för Högskoleverket och tidigare rektor för KTH, tar upp frågan om hur regeringen och högskolan kan bidra till svensk innovationskraft.

– Från PIEps sida kan vi bidra på många olika sätt. Tillsammans med partners i och utanför Sverige arbetar vi med insatser inom utbildning, forskning och näringsliv för en helhetssyn inom området, säger Sofia Ritzén, ledare för PIEp.

Tid: onsdag 7 november kl.15-18

Plats: Salongen på KTHs bibliotek, Osquars backe 31, KTH Campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt
Anna Hedlund, koordinator PIEp, 08-790 6444, hedlund@md.kth.se
Margareta Norell Bergendahl, prorektor KTH, 08-790 8068, maggan@md.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera