Tema

Så kan magsårsbakterien överleva i magsäcken

Många fall av magsår och magcancer orsakas av Helicobacter pylori, men hittills har ingen kunnat förklara hur bakterien kan överleva i magsäcken. Nu ger en avhandling från Sahlgrenska akademin ett svar på gåtan.

Mer än hälften av världens befolkning är infekterade av bakterien Helicobacter pylori. Många bär på bakterien utan att märka det, men ibland kan infektionen orsaka magsår och vissa fall även magcancer.
– Bakterien aktiverar alltid kroppens immunförsvar och leder till långvarig inflammation i slemhinnan. Det har länge varit en gåta hur bakterien överlever i magsäcken trots kroppens kraftiga reaktion, säger specialistläkaren Anders Elfvin.

När magsårsbakterien infekterat kroppen försöker de vita blodkropparna öka sin produktion av bakteriedödande ämnen som kallas fria radikaler. Analyser av vävnadsprover från patienter med Helicobacter pylori visade att de hade högre nivåer av enzym som är kopplade till bildningen av fria radikaler, men deras nivåer av de bakteriedödande ämnena var ändå på samma nivå som människor som inte infekterats av bakterien. I vissa fall hade patienter med magsårsbakterien till och med lägre nivåer.
– Vi har upptäckt att bakterien kan bilda antioxidanter som hämmar kroppens förmåga att bilda radikaler. Helicobacter pylori tycks alltså ha en egen strategi som gör att den lyckas överleva i magsäcken, säger Anders Elfvin.

Forskarna har länge trott att infektion med magsårsbakterien innebär en ökad produktion av fria radikaler och därför dragit slutsatsen att en större mängd radikaler i vävnaden skulle kunna vara orsaken till att infektionen leder till cancerutveckling.
– Den nya upptäckten att bakterien kan bilda antioxidanter kan leda till att man måste tänka om helt vad det gäller radikalers roll i utvecklingen av magsäckscancer, säger Anders Elfvin.

Fakta Helicobacter pylori
Det finns ett hundratal stammar av den spiralformiga stavbakterien Helicobacter pylori. Bakterien producerar ett enzym som spjälkar urinämne till ammoniak och koldioxid, som i sin tur neutraliserar magsäckens saltsyra. Infekterade patienter blir ofta av med bakterien om de behandlas med antibiotika och läkemedel som hämmar magens produktion av saltsyra.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, avdelningen för gastroforskning
Avhandlingens titel: Helicobacter pylori associated effects on inflammatory radical formation and angiotensin II receptors in the stomach

Avhandlingen försvaras fredagen den 9 november, klockan 13.00, föreläsningssal 1, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, SU/Östra, Göteborg.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anders Elfvin, leg. läkare, telefon: 031-343 80 73, 070-741 73 22, e-post: anders.elfvin@vgregion.se

Handledare:
Professor Lars Fändriks, telefon: 031-342 41 23, e-post: lars.fandriks@gastro.gu.se

Så kan magsårsbakterien överleva i magsäcken

 lästid ~ 2 min