Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2007

Östrogen påskyndar återhämtningen efter stroke

Östrogen i kombination med en mer stimulerande miljö ger positiva effekter på återhämtningen av minnes- och inlärningsförmågan efter stroke, visar Magnus Strand i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 9 november.

Det är tidigare känt att kvinnligt könshormon, östrogen, kan verka skyddande mot stroke. Vidare stimulerar östrogen hjärnans förmåga till neuronal plasticitet, dvs. ombildning på molekylär, cellulär och funktionell nivå. Dessa effekter är till stor del desamma jämfört med vad som kan observeras när försöksdjur vistas i en s. k. berikad miljö, det vill säga en miljö som gjorts mer stimulerande. Sådana mekanismer kan stimulera hjärnans förmåga till återhämtning av exempelvis minnes- och inlärningsfunktioner efter stroke.

I avhandlingen studeras specifika genvarianters roll för strokeutveckling, och gener som är involverade i östrogensignalering sätts i fokus. Vidare analyseras betydelsen av östrogensubstitution genom experimentella studier av hjärninfarkt.

Avhandlingen visar att en vanlig variant av genen för östrogenreceptor alfa (ER-alfa) är kopplad till förhöjt blodtryck och ökar risken för att drabbas av hjärnblödning. Vidare visas att en annan vanlig variant i en möjlig målgen för ER, osteoprotegerin (OPG), också bidrar till ökad risk för hjärnblödning. Identifiering av gener som är av betydelse för strokeutveckling ger en ökad förståelse för sjukdomsutvecklingen. Det kan bli möjligt att identifiera personer som bär på riskassocierade genvarianter för att kunna optimera olika behandlingar, inklusive läkemedelsbehandling.

I experimentella studier visar Magnus Strand att medicinering med östrogen i kombination med miljöberikning ger positiva effekter på återhämtningen av minnes- och inlärningsförmågan efter stroke. Studien ger hopp om att östrogenbehandling till strokepatienter kan påskynda deras återhämtning.

Stroke (slaganfall) drabbar årligen 30 000 svenskar och är den tredje vanligaste dödsorsaken och den vanligaste orsaken till handikapp i Sverige. Den vanligaste typen av stroke, hjärninfarkt, orsakas av en blodpropp i något av hjärnans blodkärl, medan hjärnblödning orsakas av att ett blodkärl i hjärnan brister. Insjuknande i stroke har en multifaktoriell bakgrund, där genetiska faktorer samspelar med miljöfaktorer. Kunskapen om vilka gener som är inblandade är dock bristfällig. Det finns också ett stort behov av metoder för att optimera återhämtningen efter stroke.

Fredag 9 november försvarar Magnus Strand, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin, Umeå universitet sin avhandling med titeln Estrogen Signaling in Stroke – Genetic and Experimental Studies.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i sal B, 9 tr, Tandläkarhögskolan, Norrlands universitetssjukhus. Fakultetsopponent är professor Jan Hillert, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska institutet.

Kontaktinformation
Magnus Strand är leg. läkare och doktorand vid Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, medicin och nås på e-post magnus.strand@medicin.umu.se eller tel. 090-785 17 20.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera