Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 november 2007

Karolinska Institutets nya professorer 2007

Karolinska Institutet håller sin årliga installationshögtid på torsdagen den 1 november i Berwaldhallen i Stockholm. Vid denna högtid presenteras 49 nya professorer varav 21 är adjungerade och tre är gästprofessorer. Avgående professorer avtackas och akademiska priser delas ut.

NYA PROFESSORER
• Peter Allebeck professor i socialmedicin, med inriktning mot hälsopolitik
• Björn Andersson professor i genomanalys
• Jonas Broman professor i anatomi
• Bo Burström professor i socialmedicin
• Maaret Castrén professor i akutsjukvård, med inriktning på akut omhändertagande
• Per Eriksson professor i kardiovaskulär medicin, med särskild inriktning mot funktionell molekylär genetik
• Li Felländer-Tsai professor i ortopedi
• Kristina Gemzell Danielsson prof. i obstetrik och gynekologi, särskilt migrationsrelaterad reproduktiv hälsa
• Mai-Lis Hellénius professor i allmänmedicin, med inriktning mot kardiovaskulär prevention
• Rolf Hultcrantz professor i gastroenterologi och hepatologi
• Martin Ingvar professor i integrativ medicin
• Torkel Klingberg professor i kognitiv neurovetenskap
• Matthias Löhr professor i gastroenterologi och hepatologi
• Bo Melin professor i arbetspsykologi
• Åsa Nilsonne professor i medicinsk psykologi
• Monica Nordberg professor i hygien
• Sari Ponzer professor i ortopedi
• Agneta Rannug professor i molekylär arbetsmiljötoxikologi
• Stefan Seregard professor i klinisk oftalmologi
• Oleg Shupliakov professor i neurovetenskap, med särskild inriktning mot neuronets cellbiologi
• Magnus Sköld professor i lungmedicin
• Pär Sparén professor i medicinsk epidemiologi
• Birgitta Söder professor i odontologisk profylaktik
• Eckardt Treuter professor i molekylär cellbiologi
• Magnus Westgren professor i obstetrik och gynekologi

Adjungerade professorer
• Hannah Akuffo adjungerad professor i parasitologi
• Birgitta Söderfeldt adjungerad professor i neurologi
• Yvonne Brandberg, adjungerad professor i psykosocial onkologi
• Richard Cowburn, adjungerad professor i klinisk neurovetenskap
• Gösta Eggertsen adjungerad professor i klinisk kemi
• Karl Ekdahl adjungerad professor i infektionsepidemiologi
• Birgitta Evengård adjungerad professor i klinisk parasitologi
• Olof Flodmark adjungerad professor i pediatrisk neuroradiologi
• Margareta Hammarström adjungerad professor i obstetrik och gynekologi
• Inger Julander adjungerad professor i infektionsmedicin
• Jan-Erik Juto adjungerad professor i otorhinolaryngologi
• Cecilia Linde adjungerad professor i kardiologi med inriktning mot elektrokardiologi
• Nils Lindefors adjungerad professor i psykiatri
• Bengt Lindholm adjungerad professor i medicinska njursjukdomar
• Tiit Mathiesen adjungerad professor i neurokirurgi
• Gunnar Németh adjungerad professor i ortopedi
• Per-Olof Nyström adjungerad professor i kirurgi
• Claes Olerud adjungerad professor i ortopedi
• Christian Spenger adjungerad professor i experimentell radiologi
• André Stark adjungerad professor i ortopedi
• Anders Wimo adjungerad professor i geriatrisk allmänmedicin med hälsoekonomisk inriktning

Gästprofessorer
• Gerhard Andersson gästprofessor i klinisk psykologi
• Hans von Holst gästprofessor neurokirurgi med inriktning mot neuronik
• Ewa Wigaeus Tornqvist gästprofessor i ergonomi

Priser
• Lennart Nilsson Award tilldelas Felice Frankel, forskare och fotograf
• Medicine doktor Axel Hirschs pris tilldelas Rune Toftgård, professor
• Eric K Fernströms pris tilldelas Staffan Strömblad, docent
• Tore Anderssons pris för epidemiologisk forskning tilldelas Ulf de Faire, professor
• Sven och Ebba-Christina Hagbergs pris tilldelas Mikael Björnstedt, docent
• Karolinska Institutets etikpris tilldelas Bo Lindblad, professor emeritus
• Karolinska Institutets pedagogiska pris tilldelas Johan Wikner, studierektor och adjungerad lektor för klinisk forskning och utbildning och Kent Fridell, programdirektör för röntgensjuksköterskeprogrammet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Sabina Bossi, pressekreterare
Tel: 08-524 860 66
Mobil: 070-614 60 66
E-post : sabina.bossi@ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera