Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2007

Vilka processer påverkar vattnen i Forsmark och Oskarshamn?

Vatten är det viktigaste mediet för transport av kemiska element och därför är det viktigt att förstå processerna som styr denna transport. Pernilla Rönnback vid Högskolan i Kalmar har studerat vattenkemin i yt- och grundvatten i Forsmark och Oskarshamn. Det är värdefull information som kan användas vid framtagandet av en lämplig plats för slutförvaring av det använda kärnbränslet.

Vid Forsmark och Oskarshamn arbetar Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) med att finna en lämplig plats för slutförvaring av använt kärnbränsle. Här görs omfattande vetenskapliga undersökningar och miljöövervakningar för att identifiera den plats som anses mest lämpad för ett slutförvar. Hydrokemiska data som tagits fram inom ramen för dessa undersökningar har används i Pernilla Rönnbacks avhandling. Syftet med forskningen har varit att öka förståelsen för hur naturliga vatten i kustnära områden påverkas av olika processer.

Pernilla Rönnback har studerat vattentransportens processer och vilka områdesspecifika variationer som förekommer. Kustområdena kring Östersjön och Bottniska viken är unika miljöer på grund av det bräckta innanhavet samt en landhöjning som härrör sig från den senaste istiden. Detta gör att kustnära avrinningsområden är påverkade av ett antal områdesspecifika faktorer såsom unga och ovittrade jordar, årstidsvariationer och brackvatteninträngningar som i sin tur starkt ökar komplexiteten inom sötvattenkemin.

– Jag har även studerat förekomsten av lantanodier i de här områdena, berättar Pernilla Rönnback. Lantanoider är naturligt förekommande tyngre spårelement vars beteende är kemiskt likadant som hos flera radioaktiva ämnen.

Med sin avhandling har Pernilla Rönnback identifierat mönster som överlag har ökat förståelsen av den kemiska dynamiken hos naturliga vatten i kustnära områden.

Avhandlingen heter “Major and trace elements in surface and ground waters in two near-coastal granitoidic settings in eastern Sweden”. Disputationen äger rum fredagen den 2 november kl 9.30 i sal A137, Landgången 4, Kalmar. Opponent är Professor Björn Öhlander, Luleå tekniska universitet.

Kontaktinformation
Pernilla Rönnback
tel: 0480-44 61 57
mobil: 073-5805614
e-post: pernilla.ronnback@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera