Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 oktober 2007

Två forskare från Stockholms universitet tar plats i elitsatsningen Pro Futura

Eva Erman och Peter Hallberg, båda från Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, är två tredjedelar av elitsatsningen Pro Futura, som är ett tre år långt forskningsprogram som Riksbankens Jubileumsfond arrangerar för unga framstående forskare.

Eva Ermans forskningsområde är demokratifrågor och främst frågor som rör demokrati bortom nationalstaten. Inom ramen för sin Pro Futura-tjänst kommer hon att studera demokrati i relation till globala styrformer.

– Mer specifikt kommer jag att studera den kritik som riktas mot globala institutioners demokratiska underskott i termer av bristande legitimitet och ansvarighet, säger Eva Erman, som berättar att hon också kommer att undersöka vilken innebörd legitimitets- och ansvarighetsbegreppet får när vi rör oss från den nationalstatliga till den globala nivån.


Peter Hallberg forskar med inriktning mot demokratins idéhistoria utifrån perspektivet att demokratin till sin natur är under ständig omförhandling och i ständig utveckling.

– Att jag nu tilldelats en av Riksbankens Jubileumsfonds Pro Futura-tjänster innebär att jag får sällsynt goda möjligheter att undersöka en aspekt av demokratins historia som jag upptäckte under arbetet med min avhandling, nämligen samhällsbegreppets förvandling och den politiska roll som den sociala och urbana medicinen spelade under den tidiga industrialiseringens och urbaniseringens tidevarv. Projektet, som har titeln “Doctors and Radicals: Social Knowledge, Humanitarianism and the Making of Civil Society in Early Modern Sweden”, analyserar bland annat hur företrädare för medicinvetenskapen bidrog till att utveckla relationen mellan stat och samhälle inom ramen för humanitära reformprogram.

Kontaktinformation
Stockholms universitet
Eva Erman, Statsvetenskapliga institutionen, tel. 08-16 30 85,Mobil, 070-667 48 87,
e-mail: eva.erman@statsvet.su.se.

Peter Hallberg, Statsvetenskapliga institutionen, tel. 08-16 26 28, Mobil, 0708-17 44 18
e-mail: peter.hallberg@statsvet.su.se.

Riksbankens jubileumsfond
Göran Blomqvist, vd, tel 08-50 62 64 19
Britta Lövgren, forskningssekreterare, 08-50 62 64 08.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera