Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 oktober 2007

Synergier skadligt vid företagssammanslagningar

Varje år slås ett stort antal företag samman för att göra ekonomiska vinster. Sammanslagningar kan dock vara riskabla eftersom jakten på synergier kan medföra att starka varumärken försvagas på längre sikt. Denna slutsats drar Martin Sköld i en doktorsavhandling från Handelshögskolan i Stockholm.

På senare år har företagssammanslagningar ökat i omfattning. Målsättningen är ofta att reducera kostnader genom att använda samma delar i olika produkter från samgående företag. Denna målsättning är särskilt svår i situationer då det är viktigt att bevara unika varumärken som kunder efterfrågar.

− Det finns en logik som ibland är falsk, som säger att ökad volym ger kostnadsfördelar, så kallade skalekonomiska synergier. Det är dock långt från självklart att skalekonomi alltid leder till reducerade kostnader. Många branscher är redan så pass kostnadspressade att ökad volym inte ger den effekt som det är tänkt, säger Martin Sköld.

− Företagssammanslagningar som inriktas på skalekonomiska synergier löper även en risk att produkter från samgående företag riskerar att bli allt för lika varandra och att värdefulla varumärken därmed tappar i styrka. Även ett sådant scenario medför att skalekonomiska synergier kan ifrågasättas vid flera typer av sammanslagningar.

Martin Sköld menar att det istället kan vara avgörande att fokusera andra typer av synergier. Viddekonomi framförs som alternativ och handlar om att uppnå kostnadsfördelar genom bredd i produktprogram.

− Viddekonomiska synergier handlar inte om att använda samma delar i flera produkter, utan om att dra fördelar av kunskapsområden som kan utnyttjas mellan produkter från samgående företag. Teknologi är ett sådant exempel som kan användas som gemensam bas för ett flertal produkter. Även gemensamma produktionsprocesser kan ge upphov till betydande viddekonomiska värden.

En slutsats som framförs i avhandlingen handlar därför om att byta fokus och istället inrikta företagssammanslagningar mot viddekonomiska synergier.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Martin Sköld, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 08-736 95 91
Mobil: 0739-09 40 29
E-post: martin.skold@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera