Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 oktober 2007

Nätverk hjälper små företag ta till sig ny teknik

En ändrad syn på kunskaps- och teknikspridning till svenska småföretag skulle öka viljan och förmågan att använda nya metoder i industrin. Nätverk där småföretagare delar på kunskap och erfarenheter är en del av lösningen. Det menar Jens von Axelson som disputerar på KTH.

Fredag 26 oktober disputerar Jens von Axelson på sina studier om hur forskningsresultat kring nya tillverkningsmetoder på bästa sätt ska presenteras för att bli attraktiva för små och medelstora företag (SMF). Som industridoktorand finns han till vardags på IVF Industriforskning och utveckling AB.

Kunskap kring nya tillverkningsmetoder finns – kunskap som många gånger skulle förbättra oddsen för småföretagens långsiktiga överlevnad. Problemet är att de nya metoderna inte kommer till användning i industrin. Eftersom ny kunskap ofta är komplex, och erfarenhet av de nya metodernas konkurrensförmåga saknas, tvekar många SMF att använda ny teknik.

– Det är ett enormt slöseri i innovationssystemet. Förutom motståndet hos många små och medelstora företag finns också en kortsiktighet i offentligt finansierade program. Det tar tid att bygga upp strukturer och nätverk, och för att få en långsiktighet krävs helhetssyn, säger han.

Han har jämfört resultaten från fallstudier och undersökningar med hur kunskapsöverföring till SMF traditionellt har skett. Det har resulterat i en ny modell för kunskapsöverföring, DFMTsme (Design for Method Transfer to SMEs). Modellen bygger på en utvecklingscykel som upprepas för att säkerställa användarens behov och för att nå ett konkret och presenterbart resultat.

– Nätverket är en bra plattform för att fastställa företagens behov av forskning och utveckling. Det leder till en vilja att ta till sig ny kunskap och nya rön och gör nätverket till ett bra forum för effektiv kunskapsöverföring.

Sedan årtionden är det känt att det tar tid för ny kunskap och nya idéer att slå igenom, och att den processen följer vissa mönster. Därför finner han det förvånande att många av dagens innovationsprogram och strukturer för kunskapsöverföring är så kortsiktiga. Modellen med arbete i nätverk ger långsiktiga och nära kontakter mellan forskningen och företagen, och skapar en bra grund för att forskningen ska komma till nytta i ett sammanhang utanför universitetet.

Avhandlingens titel: On development of production methods for transfer to SMEs

Tid: fredag 26 oktober kl. 10.00

Plats: Brinellsalen, Brinellvägen 68, KTH campus Valhallavägen, Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt
Jens von Axelson, 0730-723589, jens.von.axelson@ivf.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera