Artikel från Umeå universitet
18 oktober 2007

Aminosyror ger snabba nervsignaler

Aminosyror förmedlar snabba nervsignaler i hjärnans så kallade preoptiska område, som bland annat styr regleringen av kroppstemperaturen. Det visar Urban Karlsson i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet 26 oktober.

Hjärnans nervceller kommunicerar med varandra genom elektriska och kemiska signaler. Att bättre förstå denna kommunikation är grundläggande för vår kunskap om hur hjärnan fungerar. De kemiska signalerna förmedlas av substanser som släpps ut från en nervcell och fäster vid speciella mottagarmolekyler på ytan av en intilliggande nervcell.

Urban Karlsson har visat att små snabbverkande kemiska substanser av typen aminosyror är viktiga för signalöverföring mellan nervceller i den del av råtthjärnan som kallas det preoptiska området. Den här delen av hjärnan styr många viktiga funktioner, både hos råttor och hos människor. Bland annat styrs komplicerade sexuella beteenden av det preoptiska området, men också mer automatiska funktioner som regleringen av kroppstemperaturen kontrolleras härifrån. Många läkemedel påverkar mottagarmolekylerna på nervcellernas yta. Att ha kunskap om var i hjärnan de olika mottagarmolekylerna finns och hur de fungerar gör det lättare att tolka effekter och biverkningar av olika läkemedel.

Urban Karlsson har dels studerat skivor av råtthjärna, dels enstaka celler omgivna av näringslösning. Med hjälp av tunna glaselektroder har han mätt signaler från en nervcell i taget och direkt kunnat visa vilka aminosyror som påverkar mottagarmolekylerna på cellytan, och vilka effekter det får på nervcellen.

Fredagen den 26 oktober försvarar Urban Karlsson, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln GABA-, glycine- and glutamate-induced currents in rat medial preoptic neurons – functional interactions and modulation by capsaicin. Svensk titel: Jonströmmar inducerade av aminosyror i nervceller från råtthjärnans preoptiska område.?Disputationen äger rum kl 13.00 i Sal BiA201, plan 2, Biologihuset. Fakultetsopponent är docent Bryndis Birnir, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://www.diva-portal.org/umu/theses/abstract.xsql?dbid=1383?=sv.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Urban Karlsson på e-post urban.karlsson@astrazeneca.com eller telefon 08-553 254 36.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera