Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 oktober 2007

Så klarar celler i blodet påfrestningar utifrån

Proteinet filamin A är viktigt för att celler ska kunna röra sig och klara påfrestningar utifrån. En avhandling från Sahlgrenska akademin visar hur proteinet håller ihop ett starkt nätverk i cellskelettet.

Cytoskelettet är en struktur i cellen som håller cellens delar på plats, bidrar till signalering och styr cellens rörelse. Skelettet består bland annat av långa trådar av ett ämne som kallas aktin vars längd och arkitektur regleras av en mängd olika proteiner.
– De flesta celler i vår kropp har, oavsett dess uppgift, ett cytoskelett som är uppbyggt av samma grundläggande beståndsdelar. Bättre kunskap om hur cytoskelettet fungerar ger oss större förståelse för hur många mänskliga celler fungerar, säger biologen Teresia Osborn.

I sin avhandling har Teresia Osborn studerat proteinet filamin A som bildar ett tätt nätverk av cellskelettets aktintrådar så att cellens inre liknar gelé. Filamin A ansamlas och förstärker aktinnätverket där det behövs för att skydda cellen när den utsätts för stress och tryck utifrån.
– Vi har studerat vilka delar av proteinet som är ansvariga för bildandet av motståndskraftiga aktinnätverk och hur filamin A kan foga samman andra cellkomponenter med cellskelettet, säger Teresia Osborn.

Teresia Osborn har också studerat ett annat protein som kallas gelsolin vars uppgift i cellen är att klippa sönder aktintrådar och lösa upp gelén som filamin A bildat.
– Vi har kunnat se att den form av gelsolin som finns i blod, kallad plasma gelsolin, kan ha antiinflammatoriska egenskaper. I provrör kan gelsolin förhindra att celler aktiveras av vissa ämnen som annars bidrar till inflammation, säger Teresia Osborn.
Analyser av blod från patienter med kronisk reumatisk inflammation visade att de har lägre nivåer av plasma gelsolin jämfört med friska kontrollpatienter.

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning
Avhandlingens titel: Mechanism of F-actin crosslinking by filamin A and the anti-inflammatory functions of plasma gelsolin in bodily fluids

Här kan du läsa hela avhandlingen:
http://hdl.handle.net/2077/4751

Avhandlingen är försvarad


Elin Lindström Claessen
Informatör, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 3837, 070-829 43 03
e-post: elin.lindstrom@sahlgrenska.gu.se

Sahlgrenska akademin är den hälsovetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Här finns undervisning och forskning inom medicin, odontologi och vårdvetenskap. Vid akademin studerar ungefär 4 000 grundutbildningsstudenter och 1 000 doktorander. Antalet anställda är 1 500, varav 850 är forskare och/eller lärare.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Teresia Osborn, biolog, telefon: +1 617 355 9030, +1 617 739 8552, e-post: tmagnuson@rics.bwh.harvard.edu

Handledare:
Professor Claes Dahlgren, telefon: telefon: 031-342 46 83, e-post: claes.dahlgren@microbio.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera