Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 oktober 2007

Bilindustrins förändrade affärslogik ställer nya krav – avhandling pekar på vikten av en kontinuerlig tjänsteproduktion

Tjänsteproduktionen är viktig för den svenska bilindustrin, både verksamhetsmässigt och ekonomiskt. Trots det saknas etablerade processer för att producera och utveckla tjänsterna. Det konstaterar Christer Holmén på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, vars avhandling handlar om hur bilindustrin hanterar tjänsteproduktion.

En slutsats är att hanteringen av tjänsteprodukterna inte motsvarar deras vikt för affären. En annan att industrin har en annan kultur än den som behövs för att utveckla tjänsteproduktionen.

Christer Holméns avhandling visar att tjänsteproduktionen, ofta kallad Financial service, är av stor vikt för bilindustrin. Därför borde den också vara en del av industrins affärslogik vilken nu förändrats från att sälja bilar till att “tillhandahålla bilinnehav”. Enligt avhandlingen sker organiseringen av tjänsteprodukterna i distributionsledet.

Studien visar dock att det även i distributionsledet saknas organisation och processer för kontinuerlig produktion och utveckling av tjänsterna.

– Tjänsterna tas inte på allvar av industrin, säger Christer Holmén. De är ett affärsben men behandlas som en aktivitet. Man tjänar pengar på dem men man har ingen forskning eller utvecklingsplan som står i paritet med deras betydelse.

Studien visar också att det saknas gemensamma begrepp för bilindustrins tjänster.

– Att begreppen är otydliga gör det ännu svårare för industrin och dess kultur att hantera tjänsterna. Jag föreslår att man ska kalla dem för kompletterande tjänsteprodukter. Därmed blir det lättare att inse att tjänster är något man prissätter, likformar och levererar, precis som andra produkter.

Christer Holmén menar att det är riskfyllt för industrin att låta distributionsledet ansvara för tjänsterna, om man som producent inte kontrollerar distributionsledet, och jämför med elektronikbranschen:

– Det är upplåtelseformen, hur nyttan av produkten levereras, som är det viktiga eftersom produkterna blir allt mer likvärdiga. Att tillhandahålla tjänsteprodukter som finansierings- och försäkringslösningar innebär en hög frekvens i dialogen med kunderna. Följden av det blir en relation, vilket i sin tur leder till att köparen snarare väljer mellan leverantörer än mellan producenter. Inom hemelektroniken är det redan ett faktum.

Studien har också lett till konstaterandet att den finansiella bilden av bilindustrin inte är transparent.

– Tjänsterna, och för den del också reservdelar, levererar stora förtjänster till verksamheten, men det framställs sällan så, säger Christer Holmén.

Avhandlingen presenterades den 11 oktober 2007.
Författare: Ekonomie doktor Christer Holmén
Titel: Financial services – en verksamhet som förändrar bilindustrins affärslogik
Institution: Företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan Göteborgs universitet

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Christer Holmén: 031-711 56 80
christer.holmen@holmenpartners.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera