Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 oktober 2007

Vad är viktigt för en regions utveckling?

En del regioner försöker locka folk och investerare utifrån för att öka tillväxten. Enligt Wenjuan Li vid Umeå universitet är det också viktigt att förbättra villkoren för människor och företag som redan finns på plats.

Umeåforskaren Wenjuan Li visar i sin avhandling att minst en tredjedel av en regions totala tillväxt förklaras av faktorer inom regionen, till exempel företagsklimat, arbetsmarknad och vilken ålder och utbildning befolkningen har. Av stor betydelse för den regionala utvecklingen är hur miljön närmast omkring företag och bostäder ser ut.

Enligt Wenjuan Li är det speciellt gynnsamt för företag att ha nära (men inte alltför nära) tillgång till leverantörer, kunder och konkurrenter (inom cirka 1-5 km). För att trivas i ett bostadsområde är omgivningen inom en kilometer viktig, och att inte ha alltför långt till arbetet (upp till fem mil). Positivt för tillväxten i en region är, enligt Wenjuan Li, också att fler människor har hög utbildningsnivå och är i arbetsför ålder.

Ett viktigt alternativ till att försöka attrahera folk och företag utifrån, är att fokusera på att förbättra service och infrastruktur för folk och företag som redan finns inom regionen. Med ett bättre företagsklimat, kan den regionala tillväxten öka och fler arbeten skapas, som i sin tur även leder till att fler människor och företag vill flytta in.

I sitt arbete har Wenjuan Li studerat befolkning och företag i varje kvadratkilometer i hela Sverige. Detta har hon gjort med hjälp av s.k. flytande referensytor inom fem mil från varje ruta, oberoende av administrativa indelningar som exempelvis kommuner. Studien baseras på en databas med detaljerad lokaliserad information om individer, företag och fastigheter.

Wenjuan Li är född i Kina, och har forskat om ekonomisk utveckling och regional tillväxt i Kina, Nya Zeeland, Israel och Sverige.

Fredagen den 12 oktober försvarar Wenjuan Li, kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Firms and People in Place – Driving Forces for Regional Growth. Svensk titel: Företag och människor på plats – drivkrafter för regional utveckling. Disputationen äger rum kl. 10.15 i hörsal N350 i Naturvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Bo Malmberg, kulturgeografi, Stockholms universitet.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Wenjuan Li,
kulturgeografiska institutionen,
Umeå universitet,
tel: 070-296 9818, 0980-81515
e-post: li.wenjuan@geography.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera