Tema

Pilot och flygledare kan byta roller med ny teknik

Ny teknik för flygledning suddar ut gränsen mellan det som traditionellt varit pilotens respektive flygledarens uppgifter. Den nya tekniken är en förutsättning för att hantera den växande flygtrafiken men väcker samtidigt frågor om bland annat ansvarsfördelningen. Fredrik Barchéus på KTH har studerat konsekvenserna för de berörda yrkesgrupperna.

Nya teknologier som satellitnavigering, datalänkkommunikation och ADS-B (flygplanen skickar ut information om sin egen position) har potential att fullständigt reformera rutinerna kring flyget genom möjligheten att i samma system sköta navigation och övervakning. Dessa uppgifter har traditionellt varit uppdelade mellan pilot och flygledare. Air Traffic Management är det samlade begreppet och tekniken har redan testats i flygplan i samarbete med flygbolag i norra Europa.

– Nuvarande uppdelning av arbetsuppgifter mellan pilot och flygledare baseras huvudsakligen på den historiska utvecklingen och tillämpningen av tekniska redskap – främst radartekniken. Den nya teknologin tillåter att information i flygsystemet delas i mycket större utsträckning, till exempel kan flygledare få större insyn i navigation i vissa skeden medan piloter ansvarar för separationen från andra flygplan, säger Fredrik Barchéus, som doktorerar vid avdelningen för industriell arbetsvetenskap.

Hans avhandling beskriver de grundläggande egenskaperna i nuvarande och ny teknologi, procedurer inom civil luftfart samt hur uppgifter och ansvar distribueras mellan piloter och flygledare. Intervjuer med flygledare från flera europeiska länder har visat att det finns en betänksamhet inför framtiden när det gäller var ansvaret ligger i olika skeden, och hur det kan överlämnas på ett säkert sätt.

– Ny teknologi kräver att vi utvecklar korrekta procedurer för att vi även fortsättningsvis ska kunna flyga tryggt. En viktig aspekt är hur utbytet av information mellan flygledare och pilot ska ske. Både datalänk radio är möjliga kanaler, och även en kombination av dem, säger Fredrik Barchéus.

Observationer vid simuleringar där den nya teknologin testats av piloter och flygledare, visar på för- och nackdelar med båda kommunikationssätten. Att överföra sifferuppgifter via datalänk minskar på ett sätt risken för missförstånd, medan radiokommunikation innebär att flygledaren av pilotens röstläge kan uppfatta om han förstått en anvisning. Om inte, kan anvisningen upprepas på ett annat sätt.

Tekniken finns redan och kan införas så snart flygbolag och luftfartsmyndigheter är redo för förändringen. Hindret i nuläget är att flygbolagen är upptagna av att hantera den hårda konkurrensen på flygmarknaden, och inte har några ekonomiska incitament för att investera i tekniken. Men på sikt vill myndigheter ersätta olika nationella system med ett gemensam europeiskt under begreppet ”A single European Sky”.

– Oavsett när en ändring genomförs är det viktigt att den fortsatt tekniska utvecklingen sker i internationellt samarbete och att man lägger stor vikt vid mänskliga faktorer som procedurer, fraseologi och utbildning av piloter och flygledare när tekniken införs, betonar Fredrik Barchéus.

Avhandlingens titel: “Who is responsible? Communication, coordination and collaboration in the future Air Traffic Management system”

Tid: fredag 12 oktober 2007, kl.10.00
Plats: Sal F3, Lindstedtsvägen 26, KTH Campus Valhallavägen , Stockholm

Kontaktinformation
Kontakt
Fredrik Barchéus, 08-790 6053, fredrik.barcheus@indek.kth.se

Pilot och flygledare kan byta roller med ny teknik

 lästid ~ 2 min